Amfori BSCI

A BSCI a „Business Social Compliance Initiative“ rövidítése. Ez egy önkéntes, iparágakon túlmutató kezdeményezés kiskereskedelmi cégek és márkagyártók, valamint importőrök számára az „amfori szervezet" jogi védnöksége alatt. Az „amfori“ pedig egy európai és nemzetközi kereskedelmi szövetség, mely a szabad kereskedelemért és a felelősségteljes külkereskedelemért száll síkra. Ennek megfelelően az amfori összehozza a kiskereskedőket, az importőröket, a márkacégeket és a nemzetközi szövetségeket a kereskedelemre vonatkozó politikai és jogi keretfeltételek felelősségteljes javítása érdekében.

A nemzetközi szinten egységes amfori BSCI magatartási kódex kötelező alapelvei közé tartozik többek között az ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, valamint az ENSZ Gyermekjogi Egyezmény és a nők elleni diszkrimináció felszámolására irányuló egyezmény.

Az amfori BSCI minden tagja - így az ALDI és az ALDI DÉL vállalatcsoport is – vállalja, hogy szállítási lánca mentén elősegíti a munkakörülmények javítását, és olyan szervezeti felépítések kialakítását, amelyek a termelés során a szociális normák betartását szolgálják. A vállalt kötelezettségek betartását független intézetek rendszeresen felülvizsgálják, és célzott oktatóprogramokkal segítik elő. A termelő országokban a kormányzati intézmények, a nem kormányzati szervezetek és a szakszervezetek bevonásával megtartott kerekasztal beszélgetésekkel is támogatják a folyamatokat. Amennyiben valaki több alkalommal elmarad az amfori BSCI által előírt követelményektől, az kizárást vonhat maga után.