Vállalati Felelősségvállalási Politika

Az ALDI Vállalati Felelősségvállalási Politikája (röviden: CR alapelvek) egy meghatározott irányelv. Ennek betartása 2010 óta kötelező dolgozóink, üzleti partnereink és beszállítóink számára. Ezen felül vállalati döntési folyamataink elválaszthatatlan részeként pontosan meghatározza az emberekkel és a környezettel szembeni felelősségteljes magatartást is. 

A felelősségvállalás az egyszerűség és a megbízhatóság mellett régóta vállalatunk alapértékei közé tartozik és meghatározza vállalati magatartásunkat. Meggyőződésünk, hogy tartós sikert csak felelősségteljes magatartással tudunk elérni. Tudatában vagyunk annak is, hogy az élelmiszer kiskereskedelem területén egyre terjeszkedő és világszerte jelen lévő vállalatcsoportként nemzetközi szinten is hatással vagyunk az adott piacokra a teljes szállítási lánc mentén.

Vállalati Felelősségvállalási Politikánk (CR alapelvek) ennek megfelelően egyrészről meghatározza, hogy mit értünk felelősségvállalás alatt, másrészről azokat az alapelveket és értékeket írja le, amelyek mentén vállalati magatartásunkat alakítjuk.