„Startoljon nyereményekkel a suli!” nyereményjáték

Hivatalos játékszabályzat

 

1.  A Ferrero Magyarország Kft. (székhely: 1133 Budapest, Váci út 76., cégjegyzékszám: 01-09-269522, továbbiakban: Szervező) a magyarországi ALDI áruházak vásárlói számára országos „Startoljon nyereményekkel a suli!” nevű nyereményjátékot szervez (továbbiakban: Játék), amelyben a jelen szabályzat (továbbiakban: Játékszabályzat) 5. pontjában meghatározott személyek (vásárlók) (továbbiakban: Játékos) vehetnek részt. A Játék lebonyolítója az ACG Reklámügynökség Kft. (székhely: 1027 Budapest, Henger u. 2/b., cégjegyzékszám: 01 09 728297) és az A4C Marketing Kft. (székhely: 1092 Budapest, Bakáts tér 2. fszt. 3.) a továbbiakban „Lebonyolítók”.

 

2.     A hivatalos Játékszabályzat megtalálható a www.kinder.com/hu/hu/xp/startoljonasuli oldalon.

A Játék ideje alatt, illetve a Játék lezárulta után a nyeremények átadásáig, de legalább még további 30 napig a Lebonyolító információs e-mail címet működtet: startoljonasuli@kinder.hu, melyen a megküldött megkeresések munkanapokon reggel 09:00 óra és délután 17:00 óra között kerülnek megválaszolásra. A Szervező ezen Játékkal kapcsolatban csak a hivatalos e-mail címen (startoljonasuli@kinder.hu) folytat kommunikációt.

 

3.         A Játék időtartama:

A Játék 2021. szeptember 04. 00:00:00 órától – 2021. szeptember 17. 23:59:59 óráig tart. A vásárlásoknak és a pályázatok feltöltésének is a fenti időtartamban kell megtörténniük. A Játék időtartamától eltérő időben történt vásárlásokkal a Játékban nem lehet részt venni. Az ezen időszak előtt és után, illetve nem vagy nem megfelelően beküldött pályázatok érvénytelennek tekintendők, nem vesznek részt a Játékban. A pályázatok beérkezési időpontjának meghatározásául a Játék szerverére történő beérkezési időpont az irányadó.

 

A Játék két Játék hétből áll. A heti nyeremények promóciós időszaka:

1. időszak: 2021. szeptember 04. 00:00:00 – szeptember 10. 23:59:59

2. időszak: 2021. szeptember 11. 00:00:00 – szeptember 17. 23:59:59

 

Az egyes időszakok sorsolásain az adott időszak során beérkezett érvényes pályázatok vesznek részt.

 

4.         A Játék során az alábbi nyeremények kerülnek kisorsolásra:

a)     főnyeremény: 1 000 000 Ft értékű ALDI utazás utalvány

b)    heti nyeremény: Játék hetenként 5-5 db ALDI vásárlási utalvány, egyenként 20 000 forint értékben (mindösszesen 10 db, összesen 200 000 forint értékben)

c)     napi nyeremény: naponta 15 db (összesen 210 db) Kinder® hátitáska

 

5.         A Játékban részt vevő személyek, részvételi jogosultság:

A Szervező megbízásából a Lebonyolító által lebonyolított Játékban kizárólag azon személyek vehetnek részt Játékosként, akik az alábbi feltételeknek együttesen megfelelnek és nem tartoznak a 13. pont szerint a Játékból kizárt személyek körébe:

a)     Magyarországon bejelentett állandó lakhellyel és érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött, cselekvőképes magyar állampolgár - természetes személy,

b)    aki a Játék ideje alatt bármely Magyarországon megtalálható ALDI áruházban egy vásárlás alkalmával legalább 999 Ft értékben, a Szervező, a Ferrero Magyarország Kft. által forgalmazott a 6. pontban megjelölt Kinder® terméket vásárol, majd

c)     a www.kinder.com/hu/hu/xp/startoljonasuli weboldalon, vagy a kinder.hu „Nyereményjátékok” aloldalán (továbbiakban: Weboldal) előbb megadja személyes adatait (teljes név, e-mail cím, telefonszám (opcionális)), majd a vásárlást igazoló blokk adatait és fotóját (továbbiakban: Pályázat) a Játékszabályzatban meghatározott módon feltölti a Weboldalra a nyereményjáték időszaka alatt.

 

A Játékosoknak mindezek mellett meg kell felelniük a Játékszabályzatban írt valamennyi feltételnek. A Játékos a Pályázat elküldésével elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Játékszabályzatot.

 

6.         A Játékban részt vevő termékek:

A Játékban csak az alább felsorolt, Magyarországon vásárolt Kinder® termékek vesznek részt:

Kinder édes termékek:

Kinder Bueno 43g

Kinder Bueno 129g

Kinder Bueno White 39g

Kinder Bueno White 117g

Kinder Bueno Coconut 39g

Kinder Cards 128g

Kinder Chocolate 50g

Kinder Chocolate 100g

Kinder Country 23,5g

Kinder Country 94g

Kinder JOY 20g

Kinder Maxi Chocolate 21g

Kinder Meglepetés 20g

Kinder Meglepetés Rózsaszín virágos 20g

Kinder Schoko-Bons 46g

Kinder Schoko-Bons 125g

 

Kinder hűtött finomságok:

Kinder Maxi King 35g

Kinder Pingui 30g

Kinder Pingui 30g kókusz

Kinder Tejszelet 28g

 

A fel nem tüntetett termékek nem vesznek részt a nyereményjátékban.

Az érvényes részvétel feltétele az egy vásárlás alkalmával, egy blokkon, a minimum brutto 999 Ft elérése a fent meghatározott Kinder® termékek megvásárlásával bármilyen megoszlásban. A Játékban csak olyan blokkal lehet részt venni, melyen a megvásárolt Kinder® termékek pontosan meg vannak nevezve.

 

7.         A Játékban való részvétel menete:

1.     Pályázat feltöltése a Weboldalon

2.     Értesítés a Pályázat beküldésének eredményéről (képernyőüzenetben, és e-mail üzenetben is)

3.     A nyerő időpontok vonatkozásában a nyertesség ellenőrzése, valamint a fődíj sorsolása az két játékhét lezárultát követően.

4.     Nyertesek értesítése

·       Napi díj nyertesség esetén: tájékoztatás a nyertességről, valamint a nyeremény átvételéhez szükséges további adatok bekérése

·       Heti díj nyertesség esetén: tájékoztatás a nyertességről, valamint a nyeremény átvételéhez szükséges további adatok bekérése

·       Fődíj nyertesség esetén: tájékoztatás a nyertességről, a nyeremény átvételéhez szükséges személyes adatok megadására vonatkozó felhívás megküldése, valamint a nyertességet igazoló nyilatkozat és blokk bekérése

5.     Nyeremény átvétele

· Napi díj és heti díj nyertesség esetén: postai úton vagy futárszolgálat igénybevételével

•     Fődíj: személyesen a Lebonyolító irodájában, előzetesen egyeztetett időpontban vagy futárszolgálat igénybevételével

 

7.1      Pályázat:

Egy Játékos a fenti pontokban részletezettek szerinti vásárlásával a következő módon küldheti be Pályázatát a Játékra. A Weboldalon megadja az alábbi adatokat:

 • teljes név: a Játékos személyi igazolványába jegyzett vezeték- és keresztnév,
 • saját e-mail cím,
 • telefonszám (opcionális),
 • AP kód: a blokkon szereplő 9 jegyű kód (a blokk utolsó sora, AP betűk után, A és 8 db számjegy),
 • a vásárlás dátuma (hónap, nap),
 • a vásárlás időpontja (óra, perc),
 • a vásárlást igazoló blokk fotó feltöltése*,
 • a folyamat végén a Játékosnak el kell fogadnia jelen Játék Játékszabályzatát (ideértve a Játékszabályzat 12. pontjában foglalt adatkezelési tájékoztatót is)

 

Minden Pályázatbeküldés eredményéről képernyő üzenetben kap értesítést a Játékos, nyertesség esetén pedig e-mail üzenetben is tájékoztatásban részesül (a fődíj tekintetében a Játékszabályzat 10.1 pontja irányadó).

 

Amennyiben a Játékos nyert, úgy az e-mail üzenetben kapott egyedi linkre kattintva egy adatbekérő űrlap jelenik meg, amelyen a nyeremény átadásához az alábbi adatokat szükséges megadni:

·  teljes név (a Játékos személyi igazolványába bejegyzett vezeték- és keresztnév)

·       e-mail cím

·       telefonszám

·       irányítószám

·       város

·       utca

·       házszám

·   postai úton az eredeti, nyertességet igazoló blokk beküldése, melyet igény szerint a Lebonyolító visszajuttat a nyertesnek

Fődíj megnyerése esetén a nyertességet igazoló nyilatkozat. Fődíj megnyerése esetén, amennyiben a nyertes személyes átvételt választ, úgy a lakcím adatokat nem szükséges megadni.

 

*A blokk-képek feltöltésére vonatkozó szabályok:

Fontos, hogy a blokk fotó feltöltése minden Pályázat feltöltésénél szükséges.

 A feltöltött képek JPG vagy PNG formátumúak és képenként maximum 5 MB terjedelműek lehetnek.

·       A blokkot teljes terjedelmében kell lefotózni és egy képben beküldeni.

·       Amennyiben egy képként nem lehetséges (például mert túl hosszú a blokk) úgy azt részletekben, de átfedésekkel, maximum 5 képben kell beküldeni.

·       A blokk kép(ek) mindegyikének olvashatónak kell lennie.

·       A blokk képek esetleges pótlására, módosítására (ha az homályos, nem a megadott adatokat tartalmazza vagy hiányos) a Játékosnak egy alkalommal van lehetősége (a 10. pontban részletezve). A blokk kép pótlásának szükségességéről a Játékos e-mailben kap értesítést Lebonyolítótól.

 

A Játékban csak és kizárólag a Weboldalon keresztül beérkező Pályázatok vehetnek részt, az egyéb internetes oldalakról beérkező Pályázatok érvénytelen beküldésnek minősülnek.

7.2      Általános információk a részvételt illetően:

·   Egy vásárlást igazoló blokk adatai kizárólag egy érvényes Pályázatban küldhetők be, azaz egy vásárlást igazoló blokk adatait csak egyszer lehet felhasználni.

·       Egy Játékos több Pályázattal is részt vehet a Játékban, amennyiben a Játék időtartama alatt többször vásárol, vásárlásonként legalább 999 Ft értékben, a 6. pontban meghatározott Kinder® terméket bármilyen megoszlásban, a magyarországi ALDI áruházak egyikében, majd külön-külön Pályázatban elküldi az egyes vásárlások megfelelő adatait a 7.1 pontban leírtak szerint. Egy Pályázatban csak egy vásárlás adatai küldhetők be.

Egy Játékos több Pályázat benyújtása esetén is maximum:

-     1 db napi nyereményt és 1 db főnyereményt nyerhet vagy

-     1db heti nyereményt nyerhet vagy

-     1db főnyereményt nyerhet

·       A Pályázat érvénytelen, amennyiben az ugyanazon pénztárnál történő két vásárlás között nem telik el legalább 1 perc, azaz a vásárlásokat igazoló blokkokon szereplő időpont (óra, perc) minimum 1 perc különbséget kell, hogy mutasson (azok nem egyezhetnek meg).

·       A Játék szempontjából ugyanazon blokknak számít, ha azon azonos az AP kód, a vásárlás dátuma és időpontja (óra, perc). Amennyiben a Játékos olyan blokk adatait (AP kód, vásárlás dátuma és időpontja) adja meg, amely korábban már feltöltésre került a rendszer automatikus üzenetben értesíti, hogy ezek az adatok korábban már feltöltésre kerültek, a később feltölteni kívánt blokk már nem vehet részt a Játékban. Az 1 percen belül történt vásárlásokból eredő, azonos blokkadatokkal rendelkező blokkfeltöltéssel kapcsolatos reklamációt a Szervező és a Lebonyolító nem fogad el!

·        Egy Játékos kizárólag egy e-mail címmel vehet részt a Játékban. Kizárható (akár a nyertességről történő értesítés kézhezvételét követően is) az a Játékos, aki eltérő adatokkal és/vagy egynél több e-mail címmel küld be Pályázatot a Játékra. Egy e-mail cím csak egy Játékos által adható meg érvényesen.

 

A vásárlást igazoló blokk eredeti példányát a nyereményjáték lezárulta után további 1 hónapig (2021. október 17.), illetve nyertesség esetén a nyeremények átadásáig meg kell őrizni, mert nyertesség esetén az eredeti vásárlási bizonylat bemutatása szükséges, napi, heti és fődíj átvételéhez a beküldés vagy bemutatás kötelező! Amennyiben a nyertes kéri, a blokkot a nyereményével együtt visszakapja.

Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a nyertes blokkon kívül a Játékos által feltöltött többi blokkot is ellenőrizze, ezért a Játékos köteles azokat is megőrizni a nyereményjáték lezárulta után legalább egy hónapig és Szervező kérésére azokat is beküldeni.

 

Napi, heti és Fődíj nyerése esetén a Játékosoknak a nyeremény átvételét megelőzően a Lebonyolító által előzetesen meghatározott címre be kell küldenie az eredeti, nyertességet igazoló blokkot. A nyertes Játékos e-mailben kap értesítést a blokk postai úton történő beküldésével kapcsolatos információkról.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely, a Szervező által beküldeni kért eredeti blokkot nem küldik, illetve nem mutatják be a Játékosok napi, heti és fődíj nyerése esetén, továbbá a hibás AP-kódokat vagy nem valós adatokat beküldő Játékosokat időszakosan vagy véglegesen kizárja a Játékból. A beküldött AP-kódok, illetve eredeti blokkok elfogadhatóságával kapcsolatban, vagy bármely más felmerülő vitás esetben a Szervező döntése az irányadó.

A Játékban csak olyan vásárlások vehetnek részt, amelyekről a vásárlás során tételes blokk került kiállításra. A Játékban nem lehet részt venni a számlás vásárlásokkal, így az interneten keresztül történő vásárlásokkal sem.

A Pályázatbeküldést nem szükséges a vásárlás napján megtenni, azonban a játékban csak a legkésőbb 2021. szeptember 17. 23:59:59 óráig beérkezett Pályázatok vesznek részt.

A beküldött Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (például: hiányzó vagy téves AP kód, vásárlási dátum és időpont stb.) a Szervező érdekkörén kívül felmerülő technikai problémákért (például: az online rendszer meghibásodása) a Szervező és a Lebonyolító a nyertesek felé semmiféle felelősséget nem vállalnak. Tájékoztatást kizárólag az startoljonasuli@kinder.hu e-mail címen keresztül kapnak.

 

8.         Sorsolás:

Egy Pályázattal maximum egy nyeremény nyerhető meg a Játék során. Egy Játékos több Pályázat benyújtása esetén is maximum:

  • 1 db napi nyereményt és 1 db főnyereményt nyerhet vagy
  • 1db heti nyereményt nyerhet vagy
  • 1db főnyereményt nyerhet

a Játék teljes ideje alatt.

A sorsoláson csak az érvényes Pályázatok vesznek részt.

 

8.1      Nyerő időpontok sorsolása:

A Szervező a Játék időtartamára, figyelembe véve a napi nyeremények számát (14x15db) és a heti nyeremények számát (2x5db), mindösszesen 220 db, azaz kétszázhúsz darab, véletlenszerűen kiválasztott nyerő időpontot határoz meg másodpercnyi pontossággal. Az időpontok eloszlása véletlenszerű. A nyerő időpontok (másodperc pontossággal) kisorsolása véletlenszám-generáló számítógépes sorsoló program útján történik, a Játékot megelőzően, 2021. augusztus 30. 14:00 órakor közjegyző jelenlétében a Lebonyolító (A4C Marketing Kft.) székhelyén (1092 Budapest, Bakáts tér 2.). A sorsolás nem nyilvános, a nyerő időpontok bizottság által hitelesített dokumentumban kerülnek rögzítésre, azokat csak a Lebonyolítók és a Szervező ismerheti meg előzetesen a szükséges mértékig, mindenki más, különösen a Játékban résztvevők számára titkosak.

Nyerő időpontok a napi nyereményekért: a Játék időtartama alatt 14 x 15 db (mindösszesen 210 db) Kinder® hátitáska nyereményekhez tartozó nyerő időpontok kerülnek kisorsolásra.

Nyerő időpontok a heti nyereményekért: a Játék időtartama alatt 2 x 5 db (mindösszesen 10 db), egyenként 20 000 forint értékű ALDI vásárlási utalvány nyereményekhez tartozó nyerő időpontok kerülnek kisorsolásra.

Az adott időpontban, vagy ha ilyen nincs, akkor a nyerő időpont utáni legközelebbi időpontban első érvényes Pályázat beküldést végrehajtó Játékos nyeri meg az adott nyereményt. Kivételt képez, ha az utolsó nyerőidőpont után nem érkezne Pályázat, akkor és csak akkor az utolsó nyerőidőpontot közvetlenül megelőző legközelebbi időpontban beküldött érvényes Pályázatot tekinti a Szervező nyertesnek, kivéve, ha ez a Pályázat már egy korábbi nyerőidőpont kapcsán is nyertesnek minősült. Utóbbi esetben a sorrendben következő legközelebbi időpontban beküldött érvényes Pályázatot tekinti a Szervező nyertesnek. A Pályázat beérkezési időpontját illetően a Játék szervere által rögzített időpont az irányadó. Egy Pályázat akkor tekinthető beérkezettnek, ha azt a Játék rendszerének adatbázisában rögzítették. Egy Pályázat minden esetben csak egy nyerő időpont tekintetében kerül figyelembevételre, abban az esetben is, ha több nyerő időpont tekintetében is a legközelebbi időpontban kerül beküldésre.

Az egy időpontban (századmásodperc pontossággal) beérkező Pályázatok között a rendszer állítja fel automatikusan a nyertes sorrendet, az a Játékos lesz a nyertes, akinek a Pályázatát a számítógépes szerver sorrendben elsőként dolgozza fel.

Tartaléknyertes az előre meghatározott nyerő időpont esetében, a nyerő időpont után - a 5. pontban foglalt feltételeknek megfelelő - soron következő érvényes Pályázatot beküldő Játékos. Kivételt képez, ha az utolsó nyerőidőpont után nem érkezett Pályázat, az utolsó nyerőidőpontot közvetlenül megelőző időpontban beküldött érvényes Pályázat tulajdonosa pedig a Játékszabályzat alapján mégsem válhat nyertessé: ebben az esetben a sorrendben következő, legközelebbi megelőző időpontban beküldött érvényes Pályázatot tekinti a Szervező tartaléknyertesnek. Nem minősülhet tartaléknyertesnek sem az a Pályázat, amely már egy korábbi nyerőidőpont kapcsán is nyertesnek minősült. Utóbbi esetben a sorrendben következő legközelebbi időpontban beküldött érvényes Pályázatot tekinti a Szervező tartaléknyertesnek. A tartaléknyertes akkor válik jogosulttá a nyereményre, ha az eredeti nyertes, illetve az őt megelőző tartaléknyertes Játékos(ok) a jelen szabályzatban leírt bármely alaki, vagy személyi feltételnek nem felel(nek) meg, a megadott e-mail címen nem elérhető(ek), jogosultságát/jogosultságukat a 10. pontban meghatározott határidőben nem igazolja/igazolják vagy egyéb, jelen Játékszabályzatba foglalt okból kizárásra kerül(nek).

 

8.2      Fődíj sorsolása:

A Szervező a Játék időtartama alatt beküldött valamennyi érvényes Pályázatból (azaz AP-kódból) 1 fődíj nyertest és 3 fődíj tartaléknyertest sorsol a két játékhét lezárását követően, közjegyző jelenlétében az A4C Marketing Kft. székhelyén (1092 Budapest, Bakáts tér 2.). A sorsolás nem nyilvános, a fődíj nyertes és a fődíj tartaléknyertesek bizottság által hitelesített dokumentumban kerülnek rögzítésre.

A sorsolás időpontja: 2021. szeptember 23. 14:00 óra.

 

9.         Nyeremények:

A Játék teljes időtartama alatt az alábbi nyeremények nyerhetők meg. A Szervező a nyeremények tekintetében szavatosságot, garanciát nem vállal. Egy nyereményről a Nyertes nagyobb összegű nyeremény megnyerése reményében nem mondhat le.

 

9.1.    Fődíj:

1 db 1 000 000 Ft értékű ALDI utazás utalvány

Az ALDI utazás utalvány beváltás feltételei: Az ALDI UTAZÁS utalvány 5 000 Ft-os címletekben áll rendelkezésre és az utazási ajánlatok lefoglalásakor váltható be. Az utalványszámo(ka)t telefonos foglalás esetén adhatja meg, közvetlen internetes foglalás esetén pedig írja be a megfelelő mezőbe. Az utalvány értéke jóváírásra kerül a foglalás esedékes díjában, és ezzel az utalvány érvényessége véget ér.

Az utazás utalványok beválthatóak az aldi-utazas.hu weboldalon, valamint az ALDI UTAZÁS telefonos ügyfélszolgálatán keresztül történő foglalás esetén az ALDI UTAZÁS ajánlataira.

Az utalványok készpénzre nem válthatóak. Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. (ALDI) nem szervezője és nem közvetítője az utazásoknak. Valamennyi utazás szervezője, ill. közvetítője az Eurotours GmbH (Kirchberger Straße 8, 6370 Kitzbühel, Ausztria, nyilvántartási szám: TO - 000028). A Szervező kizárólag az utalványt, mint nyereményt biztosítja, annak felhasználásával kapcsolatban a nyertes kizárólag az utazás szervezőjéhez fordulhat.

Utalvány érvényessége: korlátlan ideig

 

9.2.    Heti díj: hetente 5-5 db (összesen 10 db), egyenként 20 000 Ft értékű ALDI vásárlási utalvány

Az ALDI vásárlási utalvány beváltás feltételei: az ALDI vásárlási utalvány 1 000 Ft-os címletekben áll rendelkezésre és Magyarországon bármely ALDI üzletben beválthatók. Az utalványok készpénzre nem válthatók. Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. az utalvány értékéből nem ad vissza készpénzben, és azt sem részben, sem teljes egészében nem váltja készpénzre. Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. csak sérülésmentes és valódi utalványokat fogad el.

A nyertes az utalványokat 20 db, egyenként 1 000 Ft értékű vásárlási utalvány formájában kapja meg.

Utalvány érvényessége: korlátlan ideig

 

9.3.    Napi díj: naponta 15-15 db (összesen 210 db) Kinder hátitáska

 Egyedi, kereskedelmi forgalomban nem kapható Kinder hátitáska.

 

10.      Nyeremények átadása, illetve átvétele:

A nyeremény átadását megelőzően a Szervező a Lebonyolítón keresztül ellenőrzi a jelen Játékszabályban meghatározott feltételek fennállását. A Lebonyolító a Játékos által megadott e-mail címen kéri a Játékosok nyilatkozatát, hogy valóban jogosult a Játékban való részvételre.

Amennyiben a Játékos nyert, úgy az e-mail üzenetben kapott egyedi linkre kattintva egy adatbekérő űrlap jelenik meg, amelyen a nyeremény átadásához szükséges alábbi adatokat szükséges megadni:

·       teljes név (vezeték- és keresztnév)

·       e-mail cím

·       telefonszám

·       irányítószám

·       város

·       utca

·       házszám

·   postai úton az eredeti, nyertességet igazoló blokk beküldése, melyet igény szerint a Lebonyolító visszajuttat a nyertesnek

Fődíj megnyerése esetén a nyertességet igazoló nyilatkozat.

 

*A blokk-képek feltöltésére vonatkozó részletes szabályokat a 7.1 pont tartalmazza.

 

A nyilatkozat (fődíj esetén kötelező, napi és heti díj esetében a Szervező jogosult bekérni), valamint a nyeremény átvételéhez szükséges további adatok (kézbesítési cím, telefonszám) megküldésére a nyertes Játékosoknak a nyertességről szóló e-mail üzenet elküldésétől számított 7 naptári nap áll rendelkezésre.

Amennyiben az e-mail kiküldése a Lebonyolító számára egyértelmű módon sikertelen, vagy nem érkezik válasz e-mail a nyertes Játékostól, úgy a megadott 7 naptári napon belül Lebonyolító még két alkalommal emlékeztető e-mailt küld. Amennyiben a nyertes a Lebonyolító értesítéseire az első üzenet kiküldését követő 7 naptári napon belül nem reagál, úgy a nyerés ténye a nyertesre nézve jogvesztő, vagyis nem jogosult a továbbiakban a nyeremény átvételére. Ez esetben a Lebonyolító jogosult napi díj, heti díj és fődíj esetében a sorrendben következő érvényes Pályázat beküldőjét tartaléknyertesként értesíteni.

A beküldött személyes adatok, blokkok érvényességével kapcsolatban, vagy bármely más felmerülő vitás esetben a Szervező döntése az irányadó.

A fődíj átvétele csak abban az esetben történhet meg, amennyiben a nyertes Játékos a Lebonyolító instrukciói szerint előzetesen megküldte (a Lebonyolító által megadott címre) a nyertes blokkot és a nyertességet igazoló nyilatkozatot is, illetve annak érvényességét a Lebonyolító a Szervező jóváhagyásával visszaigazolta.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a hibás vagy nem valós Pályázatokat küldő, nem szabályosan, nem a Játék szellemével összeegyeztethető módon, illetve nem a megengedett eszközökkel részt vevő, és így a maga számára jogtalan előnyöket szerző (például több e-mail címmel vesz részt a Játékban, csapatban játszik, vagy nem a Játékban részt vevő termékek vásárlását igazoló blokkal pályázik stb.) Játékosokat időszakosan vagy véglegesen kizárja a Játékból, továbbá számukra a nyeremény átadását megtagadni jogosult. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és az nem vitatható.

Amennyiben a Játék időtartama alatt nem érkezik megfelelő számú érvényes Pályázat (akár az utolsó nyerő időpontokat követően) úgy a Szervező fenntartja a jogot, hogy az eredetileg meghirdetett nyereményeknél kevesebbet adjon át.

A nem eredeti, megrongált, sérült, rosszul olvasható bizonylattal nem lehet részt venni a Játékban és az ezzel pályázó Játékos utólagosan kizárásra kerül. A blokkon egyértelműen beazonosíthatónak kell lennie a Pályázatban megadott adatok mindegyikének.

Amennyiben a nyertes személyét illetően vita keletkezik, úgy a nyeremény eljuttatásának kérdésében, illetve a nyertes személyének meghatározásában a Szervező döntése végleges és nem vitatható.

A nyertesek kötelesek együttműködni a Szervezővel és a Lebonyolítóval annak érdekében, hogy a nyeremények átadására a megfelelő határidőn belül sor kerüljön. Ennek érdekében a Szervező és a Lebonyolító által kért nyilatkozatot (fődíj esetén kötelező, napi és heti díj esetében a Szervező jogosult bekérni) és további adatokat a fentiekben foglaltaknak megfelelően meg kell küldenie. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és az nem vitatható.

A nyeremények nyertesek részére történő eljuttatásának postai vagy futárszolgálati költségét a Szervező viseli. A nyeremények kézbesítését a Lebonyolító kétszer kísérli meg. Amennyiben a nyeremény kézbesítésére a második megkísérléskor sem kerül sor a nyertes többé nem jogosult a nyeremény átvételére (jogvesztés). Ez esetben a tartaléknyertes válik jogosulttá a nyereményre. A nyeremények átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő, a Játékszabályzatban kifejezetten nem szabályozott további költségek és kiadások a Játékost terhelik.

A nyeremények kézbesítésének elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés során a nyereményben keletkezett károkért vagy azok teljes megsemmisüléséért a Szervező és a Lebonyolító, illetőleg azok megbízottjai a nyertesek felé semmiféle felelősséget nem vállalnak. Tájékoztatást kizárólag a startoljonasuli@kinder.hu e-mail címen keresztül kapnak.

 

10.1. Fődíj:

A nyereményjáték lezárulását követően a fődíjként kisorsolt 1db 1 000 000 Ft értékű ALDI utazás utalványt nyert Pályázatot beküldő Játékost a Lebonyolító, a sorsolást (2021. szeptember 23. 14:00 óra) követő 3 munkanapon belül, e-mailben értesíti az előzetes érvényesség vizsgálatot követően.

A nyilatkozat, a blokk és az adatok megküldésére a nyertes Játékosoknak a nyertességről szóló e-mail üzenet elküldésétől számított 7 naptári nap áll rendelkezésre. Amennyiben a blokk kép hiányos, hibás, nem olvasható stb. vagy a blokk adatok nem egyeznek meg a blokk kép adataival, úgy a Pályázat vagy elutasításra kerül, vagy javítható hiba esetén hiánypótló e-mailt küld ki a Játékos számára. A Játékosnak 7 napja van a hiány pótlására. Amennyiben a hiba nem kerül a megadott 7 napos határidőben javításra, úgy az adott Pályázat automatikusan kizárásra kerül és helyette a következő tartaléknyertes kerül kiértesítésre. Minden Játékos a határidő lejártát megelőzően még egy alkalommal értesítésre kerül e-mail formájában.

A nyertes Pályázat ellenőrzésének eredményéről a Lebonyolító tájékoztatja a nyertest. Amennyiben azt megfelelőnek találta, úgy a Játékosnak további 7 naptári napon belül az eredeti, nyertes vásárlását igazoló blokkot is be kell mutatnia vagy el kell juttatnia a Lebonyolító postai címére (ACG Reklámügynökség Kft. 1027 Budapest, Henger utca 2/b). A Lebonyolító az eredeti blokk beérkezését követően értesíti a nyertes Játékost az eredeti blokk ellenőrzésének eredményéről is.

A Lebonyolító tartaléknyertest értesít, amennyiben a lenti feltételek közül a nyertes valamelyiket nem tudja teljesíteni. A tartaléknyertes is a fent leírtak szerint kerül kiértesítésre.

·       Amennyiben az eredeti blokk az első értesítéstől számított 7 naptári napon belül, nem érkezik meg a Lebonyolító részére.

·       Amennyiben a kért nyilatkozat és a szükséges adatok 7 naptári napon nem kerül megadásra.

·       A nyertes egyéb okból nem jogosult a nyereményére, például:

o   nem rendelkezik magyarországi lakóhellyel

o   eltérők a Pályázatban megadott adatok az eredeti vásárlási bizonylaton szereplő adatoktól

o   nem szerepel rajta a megfelelő értékű Kinder® termék

o   a blokk nem igazolja egyértelműen a részt vevő termékek elnevezését

o   a vásárlás számlával történt

o   stb.

 

A fenti határidők mindegyike jogvesztő, azaz azok bármelyikének nem teljesülése esetén a nyertes Játékos elveszti a nyereményre való jogosultságát.

 

A nyertes és a tartaléknyertes Játékosok kötelesek együttműködni a Lebonyolítókkal annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a Játék utolsó napját (2021. szeptember 17.) követő 90 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező és Lebonyolítók felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.

A nyertes Játékos által postai úton beküldött blokkot, illetve blokkokat a Szervező, illetve Szervező megbízottjai a nyeremény átadásakor visszajuttatja a Játékosnak, amennyiben ezt az igényét előzetesen jelezte a Szervező felé. A blokk vagy blokkok elküldésével és Lebonyolító részére határidőben történő megérkezésével kapcsolatos felelősség a Játékost terheli.

A fődíj átadására személyesen, a Lebonyolító irodájában, előzetesen egyeztetett időpontban kerül sor vagy futárszolgálat igénybevételével.

10.2   Heti és napi nyeremény:

A nyerő időpontok alapján Kinder® hátitáska, illetve ALDI vásárlási utalványt nyert Pályázatot beküldő Játékosok e-mailben kerülnek kiértesítésre. A Lebonyolító a nyertes Pályázatokat folyamatosan ellenőrzi és 5 munkanapon belül tájékoztatja a Játékost a Pályázata érvényességéről.

Amennyiben a blokk kép hiányos, hibás, nem olvasható stb. vagy a blokk adatok nem egyeznek meg a blokk kép adataival, úgy a Pályázat vagy elutasításra kerül, vagy javítható hiba esetén hiánypótló e-mailt küld ki a Játékos számára. A Játékosnak 3 napja van a hiány pótlására. Amennyiben a hiba nem kerül a megadott 3 napos határidőben javításra, úgy az adott Pályázat automatikusan kizárásra kerül és helyette a következő tartaléknyertes kerül kiértesítésre. Minden blokk kép csak egy körben javítható. Minden Játékos a határidő lejártát megelőzően még egy alkalommal értesítésre kerül email formájában.

A blokk ellenőrzése során, annak megfelelősége tekintetében felmerülő kérdések rendezése végett a Szervező jogosult felkeresni az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt.-ét.

A validált ALDI vásárlási utalványt nyert Játékosok újabb e-mailt kapnak az ellenőrzést követően, és az email kiküldését követően a Játékosoknak 7 naptári napon belül van módjuk egy válasz e-mailben megadni a postázási címüket (és telefonszámukat, ami kizárólag a postai kézbesítésnél kerül felhasználásra). A beérkezett címek feldolgozását folyamatosan végzi a Lebonyolító. Választ nem fog küldeni, csak azon Játékosok részére fog egyszeri alkalommal emlékeztető e-mailt küldeni, akik nem vagy hiányosan küldik meg címüket.

A nyertes Pályázat ellenőrzésének eredményéről a Lebonyolító tájékoztatja a nyertest. Amennyiben azt megfelelőnek találta, úgy a Játékosnak további 7 naptári napon belül az eredeti, nyertes vásárlását igazoló blokkot is el kell juttatnia a Lebonyolító postai címére (1027 Budapest, Henger utca 2/b)

Amennyiben a postázási cím a megadott határidőre nem érkezik meg, úgy a Pályázat érvénytelen és helyette a Lebonyolító tartaléknyertest értesít.

A postázási címüket határidőig megadó Játékosok részére az adatközlésüket követő 30 naptári napon belül kerül feladásra a 20 000 Ft értékű ALDI vásárlási utalvány postai úton vagy futárszolgálattal, melyről Lebonyolító e-mailben értesíti a Játékosokat.

 

11.      Adók és közterhek:

A nyereményekkel kapcsolatos bármely esetlegesen felmerülő egyéb adó és járulék megfizetését Szervező vállalja.

A nyeremény átvételével és használatával járó egyéb költségek a nyertest terhelik.

A nyeremény átvételét követően a nyertes további követelést a Szervező felé nem támaszthat.

 

12.      Adatkezelés, személyhez fűződő jogok:

A Szervező a Játékhoz kapcsolódóan, kizárólag a Játék lebonyolítása (szerződés teljesítése), a nyeremények átadása és a Szervező által fizetendő esetleges adók és más közterhek megfizetése céljából az alábbi adatokat kezeli:

·       Pályázat feltöltése során: név, e-mail cím, telefonszám (opcionális), vásárlás időpontja, AP kód, nyugtaszám, vásárlást igazoló blokk fotója

·       nyertesség esetén: név, e-mail cím, lakcím, telefonszám, nyertes blokk képe

·       fődíj nyertes esetén: név, e-mail cím, lakcím, telefonszám, nyertes blokk képe

A beérkezett adatok bizalmasak, azokat a Szervezőn, mint adatkezelőn kívül kizárólag a Szervező adatfeldolgozójaként eljáró Lebonyolítók kezelhetik, a Játék hivatalos Játékszabályzatában (ideértve különösen a 12. pontot) foglaltaknak, valamint az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályi előírásoknak megfelelően.

A nyereményjáték során végzett adatkezelésekkel kapcsolatos kontakt adat:

e-mail cím: startoljonasuli@kinder.hu

A Játékos gondoskodik a Játék során használt adatainak (pl. személyes adatok) biztonságos használatáról és ennek keretében többek között megakadályozza, hogy ahhoz illetéktelen személyek hozzáférjenek. A Játékos haladéktalanul köteles tájékoztatni a Szervezőt, amennyiben ezen adatokkal kapcsolatban visszaélést tapasztal. Az ezzel kapcsolatos visszaélésekkel összefüggésben a felelősség a Játékost terheli. A Játékosok elfogadják, hogy a Játék használata során a Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséget vállalnak.

A Játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják a Játék hivatalos Játékszabályzatát (annak a személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezéseit is ideértve), valamint a következőket:

12.1.  A nyereményjáték lebonyolításával kapcsolatos adatkezelés

Az általános adatvédelmi rendelet ((EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet; GDPR) alapján a Szervező a Játékos 7. pontban felsorolt adatait az alábbi feltételeknek megfelelően kezeli:

·        A Pályázati lapon megadott és a Szervező (vagy megbízásából a Lebonyolító) által esetlegesen bekért további személyes adatait a Szervező a nyereményjáték lebonyolítása céljából (ideértve a Játékossal való kapcsolattartást és kommunikációt, valamint a nyeremények átadását / postázását is) a GDPR 6. cikk (1) b) pontja alapján, valamint a jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés érdekében (ideértve többek között a Játékos azonosítását, az adójogi és közterhekkel kapcsolatos kötelezettségek teljesítését,), a jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően, a GDPR 6. cikk (1) c) pontja alapján kezeli.

·        Amennyiben a Játékos hozzájárul, nyertesként történő kisorsolása esetén a Weboldalon a GDPR 6. cikk (1) a) pontja (hozzájárulás) alapján az érintett Játékos vezetéknevének kezdőbetűjét és keresztnevét, a nyerés tényét, a nyeremény megjelölése mellett nyilvánosságra hozza. A Játékos a hozzájárulását bármikor visszavonhatja a fenti e-mail címen. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A fenti adatok várhatóan 2021. október 30-ig kerülnek közzétételre a weboldalon.

A személyes adatok megőrzési ideje: A nyertesként kisorsolt Játékosok adatait az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 202.§-a alapján a Szervező a részükre kiszolgáltatott nyereményeket terhelő adó megfizetését követő ötödik adóév végéig őrzi meg. A nyertesként ki nem sorsolt Játékosok adatait a Szervező a Játék lebonyolítását követően mielőbb, de legkésőbb 3 hónapon belül (2021.december 17-ig) törli.

A Játékos a nyereményjátékban való részvételhez köteles valamennyi, a Pályázat során kötelezőként megjelölt adatot megadni, ellenkező esetben nem tud részt venni a játékban.

A Játékosok adatait a Szervezőn kívül a nyereményjáték lebonyolításában adatfeldolgozóként részt vevő Lebonyolítónak (ACG Reklámügynökség Kft. (székhely: 1027 Budapest, Henger utca 2/b.), és további adatfeldolgozóként alvállalkozóinak a lebonyolításban részt vevő, megfelelő titoktartási kötelezettség mellett bevont munkavállalói ismerhetik meg. Az adatokhoz a nyerő időpont sorsolásánál közreműködő A4C Marketing Kft. (1092 Budapest, Bakáts tér 2.), a fődíj sorsolásnál közreműködő közjegyző (Dr. Gáspár Edina Közjegyző Iroda székhely: 1095 Budapest, Boráros tér 7. (Duna ház), 3. lépcsőház V. em. 11.) is hozzáfér kizárólag a sorsolás lebonyolításához szükséges mértékben és ideig, valamint a nyeremények postai úton vagy futárszolgálattal történő átvétel esetében a nyeremények kiszállításával kapcsolatban a Mixpakk Kft. (székhely: 1118 Budapest, Kaptárkő utca 11. 9. emelet 35.) számára is átadásra kerül a nyertesek neve, telefonszáma és lakcíme a nyeremény nyertesnek történő leszállítása érdekében.

A Játékos adatait a Szervező nem továbbítja harmadik országba, és a Játékos adataival automatizált döntéshozatalt, profilalkotási tevékenységet nem végez.

A Játék weboldala kizárólag a Weboldal megfelelő működéséhez feltétlenül szükséges cookie-kat (süti) használ. Részletes cookie tájékoztató a Weboldalon található (https://www.kinder.com/hu/hu/xp/startoljonasuli).

 

12.2.  Felvétel készítése a nyereményátadásról

A Játék során (a nyeremény átadását is ideértve) semmilyen esetben sem készül kép- illetve hangfelvétel a Játékosokról.

 

12.3.  A Játékos adatkezelésekkel kapcsolatos jogai

A Játékos a fenti elérhetőségek bármelyikén bármikor jogosult az alábbiakban meghatározott jogait gyakorolni, valamint az adatkezelésekkel kapcsolatban felmerült kérdéseket feltenni:

·       Hozzáférést kérni a személyes adataihoz (általánosságban úgy ismert, hogy: „a Játékos hozzáférési joga”). A Játékos jogosult a Szervező által kezelt személyes adatairól az adatkezelés jogszerűségének megállapítása és ellenőrzése céljából másolatot kapni és ellenőrizni, hogy az adatkezelést a Szervező jogszerűen végzi-e, valamint jogosult a GDPR-ban meghatározott további információkat tartalmazó tájékoztatást kapni.

·       A Szervező által kezelt személyes adatai helyesbítését kérni. A Játékos jogosult a hiányos vagy pontatlan személyes adatai helyesbítésére, habár ilyen esetben az újonnan átadott adat hitelességének ellenőrzése szükséges lehet.

·       A Szervező által kezelt személyes adatai törlését kérni. Ez feljogosítja a Játékost arra, hogy a Szervező törölje személyes adatait, amennyiben nincsen megfelelő ok a további kezelésükre. A Játékos abban az esetben is jogosult kérni személyes adatai törlését, amennyiben sikerrel tiltakozott személyes adatai kezelése ellen (lásd alább), amennyiben a Szervező az adatokat jogellenesen kezelte, vagy amennyiben a Szervező köteles személyes adatait törölni. A Szervező bizonyos esetekben jogosult megtagadni a törlési kérelem teljesítését, melyről a Játékos megfelelően tájékoztatásra kerül. Amennyiben a Játékos a nyereményjáték lebonyolítása során kéri a Játék lebonyolításához elengedhetetlenül szükséges adatai törlését, abban az esetben ezt a Szervező maradéktalanul teljesíti, de ennek eredményeképpen a Játékos kizárásra kerül a játékból, és esetleges nyereményre való jogosultságát is elveszti.

·       Személyes adatai kezelése ellen tiltakozni, ha az adatkezelés jogalapja a Szervező, vagy harmadik fél jogos érdeke, és a Játékos azért tiltakozik az adatkezelés ellen, mert úgy véli, hogy jogai, jogos érdekei, alapvető szabadságai elsőbbséget élveznek a Szervező vagy harmadik személy jogos érdekével szemben. A Játékos abban az esetben is tiltakozhat, ha személyes adatait a Szervező közvetlen üzletszerzés, piackutatás, vagy profilalkotás céljából kezeli. Ez esetben az érintett személyes adatokat a Szervező nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

·       Személyes adatai kezelésének korlátozását kérni, ha például a Szervező jogellenes adatkezelést folytat, és a Játékos nem szeretné, hogy az adatok törlésre kerüljenek, és inkább az adatok felhasználásának korlátozását kéri, vagy amikor a Játékos vitatja a Szervező által kezelt adatok pontosságát.

·       A Szervező rendelkezésére bocsátott személyes adatai magának, vagy harmadik félnek való továbbítását kérni. A Játékos személyes adatait a Szervező részére vagy az általa választott harmadik fél részére tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban adja át. Fontos, hogy ez a jog csak a Játékos által a Szervező részére átadott adatokra vonatkozik.

·       Bármelyik hozzájáruláson alapuló adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonni, amikor a Játékos személyes adatainak kezelése a Játékos hozzájárulásán alapszik. Fontos, hogy a hozzájárulás visszavonása a hozzájárulás visszavonása előtt végzett adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

·       Közvetlenül a hatósághoz fordulni jogellenes adatkezelés esetén. Amennyiben a Játékos úgy véli, hogy a Szervező jogellenesen kezelte személyes adatait, a Szervező azt javasolja, hogy a Játékos a fenti elérhetőségek valamelyikén mindenképpen keresse meg a Szervező-t az ügy tisztázása és mielőbbi békés rendezése végett. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, vagy a Játékos nem kívánna élni ezzel a lehetőséggel, akkor a Játékosnak - az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül - joga van ahhoz, hogy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), vagy másik, a Játékos szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerint illetékes más adatvédelmi hatóságnál. A Játékos jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat (a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik), és dönthet úgy, hogy az eljárást a lakcíme vagy lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt indítja meg. A NAIH elérhetőségi adatai a következők: levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu weboldal: www.naih.hu.

 

Jelen Játék adatkezelője a Szervező, adatfeldolgozója a Lebonyolító.

13.      A Játékban nem vehetnek részt:

a)     A Szervező és a Lebonyolítók vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok közeli hozzátartozói.

b)    Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. munkavállalói és vezető tisztségviselői, valamint ezek közeli hozzátartozói.

c)     Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők munkavállalói és vezető tisztségviselői és azok közeli hozzátartozói.

d)    Nem természetes személyek (vállalkozások).

 

14.      Egyebek:

·       A hirdetésekben a nyeremények képei csak illusztrációk. A Játék kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási/elírási hibákért sem a Szervező, sem a Lebonyolítók, sem alvállalkozóik nem vállalnak felelősséget.

·       A napi, heti nyeremény és fődíj készpénzre nem váltható, az utalvány tulajdonosának azt tekintjük, akinek az a birtokában van.

·       Az előírttól eltérő formátumú Pályázatok és vásárlási bizonylatok elbírálásának jogát a Szervező fenntartja.

·       A Játék levelező szervere által elküldött valamennyi e-mail üzenetet kézbesítettnek kell tekinteni.

·       A Szervező és a Játék lebonyolításában részt vevő cégek az egyes nyeremények tekintetében az esetleges hibás teljesítéssel kapcsolatban fennálló felelősségüket a jogszabályok által megengedett mértékben kizárják, a Játékosok ezeket kizárólag a nyeremények forgalmazóival, szolgáltatás nyújtóival szemben érvényesíthetik. Mindez nem érinti a Játékosok jogszabályban biztosított, jelen korlátozással nem érintett egyéb jogait.

·       A Játékban a Játékosnak olyan e-mail címet és telefonszámot kell használnia, illetve megadnia, amin a Játék ideje alatt értesíthető nyertességéről, és a nyeremény átvétele érdekében szükséges további teendőiről. Ezen felelősség a Játékosé, ebből fakadó problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. A Játék időtartama alatti esetleges e-mail cím változással járó, valamint a Szervező érdekkörén kívüli, technikai okból felmerülő problémákért a felelősséget a Szervező nem vállalja.

·       A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által tulajdonolt telefonszám és e-mail cím megadásával. Amennyiben nem saját maga által, tulajdonolt telefonszámot vagy e-mail címet vesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt kérje a jogosult hozzájárulását. A Játékkal kapcsolatos telefon és e-mail használat jogosultságából fakadó esetleges károkkal vagy vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint a megbízásából eljáró ügynökség mindennemű felelősségét teljes mértékben kizárja. A Játékos által szolgáltatott valótlan, hiányos, megtévesztő, illetve téves adatokból származó esetleges károkért vagy jogvitákért a Szervezőt, valamint Lebonyolítókat semminemű felelősség nem terheli.

·       A részvételi szabályok bárminemű megsértése - akár a nyeremény átvételét követően is - a Játékból való kizárás következményét és esetleges jogi lépések megtételét vonja maga után. A Játékszabály megszegésével a Szervezőnek okozott kárért a Játékos teljes körű felelősséget vállal. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és az nem vitatható.

·       Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (pl. számítógépes) manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

·       Ha a Játékos a Pályázat beküldése közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

·       A Szervező fenntartja a jogot, hogy előre nem látható okok miatt jelen Játékot megváltoztassa vagy visszavonja. Ez esetben e tényről tájékoztatást a Szervező a Weboldalon közzéteszi.

·       Különösen jogosult a Szervező a Játék visszavonására vagy felfüggesztésére, továbbá a nyeremény megtagadására, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a Játékszabály megszegésének gyanúja merül fel, továbbá előre nem látott (vis maior) körülmények felmerülése esetén. A Szervező nem vállal felelősséget semmilyen vitás esetért azzal kapcsolatosan, hogy ki tekinthető nyertesnek, továbbá fenntartja a jogot, hogy visszatartsa a nyereményt mindaddig, amíg a felek az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket jogerősen és sikeresen le nem zárják. Amennyiben a Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Játékot, egyetlen érdekelt fél – ideértve a Játékosokat – sem jogosult kártérítés igénylésére vagy a Játék folytatásának kérésére.

·       Szervező és Lebonyolítók kizárják a felelősségüket a Weboldal rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Weboldal nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve megszüntessék.

·       A Szervező és a Lebonyolítók kizárják a felelősségüket minden, a Weboldalt, online felületeket, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve a szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

·       Szervező és Lebonyolítók semmilyen felelősséget nem vállalnak, illetve mindennemű kártérítési igényt kizárnak a Pályázat beküldésével kapcsolatban esetlegesen felmerülő technikai hibákért (hardware vagy software-hibák, lassú számítógép vagy internetkapcsolat/elérhetőség, internet szolgáltatók hibája, szerver-, vagy szolgáltatói hiba, az internetes oldal bármely okból történő részbeni vagy teljes elérhetetlensége, hálózati túlterheltség, engedély nélküli emberi vagy nem emberi beavatkozás a Játékba, így különösen, de nem kizárólagosan jogosulatlan hamisítás, számítógép-kalózkodás, lopás, vírus) továbbá kizárnak minden kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

·       A weboldal optimális élményt asztali gépeken Google Chrome (81+ verzió), Mozilla Firefox (75+ verzió), Apple Safari (11+ verzió) böngészőkben nyújt. A weboldal használatához minden esetben engedélyezni kell a böngészőben a JavaScript futtatását! A weboldal használata mobil eszközökön Google Chrome (63+ verzió) vagy Apple Safari (11+ verzió) böngészőkkel javasolt.

·       A postai vagy futár általi kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés/szállítás során (pl. a nyertes blokk beküldésekor) keletkezett károkért és esetleges eltűnéséért, megsemmisülésért a Szervező és Lebonyolítók nem vállalnak felelősséget.

·       A Szervező fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Játékosok a Weboldalon értesülhetnek.

·       A Szervező valamennyi, a Játékkal kapcsolatban hozott döntése végleges, azokkal szemben fellebbezés, egyéb jogorvoslat, kártérítési vagy egyéb igény, vagy más egyéb jogi út kizárva.

 

Szervező, Lebonyolítók a változás jogát fenntartja.

Jelen Játékszabályzatra a magyar jogszabályok az irányadók és a Játékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

                        Ferrero Magyarország Kft.                                 ACG Reklámügynökség Kft.

                        1133 Budapest, Váci út 76.                                1027 Budapest, Henger utca 2/b.

                        Szervező                                                                     Lebonyolító

Budapest, 2021. augusztus 27.