ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. – Üzletszabályzat a 2009. évi XCV. törvény alapján

A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009. évi XCV. törvény alapján az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. (ALDI) (2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 2.), mint kereskedő az alábbi hatályosított tartalmú üzletszabályzatot teszi közzé honlapján, ill. küldi meg az illetékes mezőgazdasági igazgatási szerv részére.

A jelen üzletszabályzat módosítása esetén az ALDI a módosításokat az üzletszabályzatban átvezeti, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított üzletszabályzatot honlapján ismét közzé teszi, ill. megküldi az illetékes mezőgazdasági igazgatási szervnek.
Az ALDI kiemelt célja a beszállítókkal való hosszútávú, kiegyensúlyozott és mindkét fél számára összességében előnyös kereskedelmi kapcsolat kialakítása, ill. fenntartása. Meggyőződésünk, hogy stratégiai céljainkat kizárólag vásárlóink és beszállítóink elégedettsége és kölcsönös partnersége esetén érhetjük el.

Az ALDI minden hozzá érkező szállítói ajánlatot érdemben megvizsgál, és azonos feltételek alkalmazása mellett bírál el. Kiemelkedően fontos ugyanakkor, hogy vásárlóinkat mindenkor a lehető legjobb minőségű áruval szolgáljuk ki, ezért a szállító által társaságunk részére értékesíteni kívánt termékek a minőségbiztosítási elveink vonatkozó előírásai alapján laboratóriumi vizsgálatokon esnek át. Amennyiben ezen vizsgálatok a szállító oldalán költséget keletkeztetnének, úgy annak konkrét esetben felmerülő összegszerűségét a szállítóval előzetesen egyeztetjük.

A fenti célok elérhetősége érdekében társaságunk a beszállítókkal szemben nem tanúsít tisztességtelen forgalmazói magatartást.

Tisztességtelen forgalmazói magatartásnak minősül a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009. évi XCV. törvény által, vagy az esetlegesen a helyébe lépő jogszabály által mindenkor ekként meghatározott minden tényállás.

A beszállító által társaságunktól igénybe vehető szolgáltatások tartalma, azok nyújtásának feltételei, a szolgáltatásért fizetendő legmagasabb díj és az annak elszámolásnál alkalmazandó számítás módja:

Az ALDI a szolgáltatást a beszállítóval kötött, a felek kölcsönös és egybehangzó akaratnyilatkozatán alapuló, írásba foglalt szerződés alapján nyújtja. A felek minden esetben egyedileg állapodnak meg a beszállító által igényelt szolgáltatás pontos feltételeiről, ill. ezen belül annak rendszerességéről, futamidejéről, a fizetési határidőről. A pénzügyi elszámolás az ALDI által kiállított számlával és annak beszállító általi megfizetésével történik.

Az ALDI és a beszállító között létrejött szerződés - így az abban foglalt szolgáltatások feltételeinek, tartalmának, és díjának - módosítására kizárólag a felek kölcsönösen egybehangzó akaratnyilatkozata alapján, írásban kerülhet sor.

Az ALDI beszállítói köréből történő kikerülésre a felek között fennálló szállítási jogviszonyt szabályozó szerződés megszűnése, vagy annak a szállító, ill. a kereskedő általi szerződés- ill. jogszabályszerű megszüntetése esetén kerülhet sor.