Rendelés módosítása Módosítások bezárása

Kosár frissítése

Az ALDI Online Kiszállítás általános szerződési feltételei

Hatályos: 2024. január 01-től

Általános szerződési feltételek

Személyi és tárgyi hatály, vállalkozásunk adatai és elérhetőségei

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) hatálya azon ügyletekre terjed ki, amelyeket a természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező jogalanyok (a továbbiakban: „Vásárló” vagy „Ön”) az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. (székhelye és levelezési címe: 2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 2.; telefonszáma: + 36 (80) 088 264; elektronikus levelezési címe: info@kapcsolat.aldi.hu; cégjegyzékszáma: 13-06-058506; nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága; adószáma: 22234663-2-44; a továbbiakban „ALDI” vagy „Mi”) mint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 8:1. § (1) bekezdés 4. pontja szerinti vállalkozás által a www.aldi.hu cím alatt üzemeltetett honlapon (a továbbiakban: „Honlap”) elérhető ALDI Online Kiszállítás elnevezésű elektronikus vásárlási felületen (a továbbiakban: „ALDI Online Kiszállítás”) keresztül kötnek az ALDI-val. A jelen ÁSZF továbbá azon ügyletekre is kiterjed, amelyek az ALDI Online Kiszállítás felületen kínált termékekre vonatkozóan valamely ALDI üzletben kerülnek megkötésre, majd a termék kiszállításának megszervezése az üzletben kiállított pin bizonylaton feltüntetett rendelési kód alapján az ALDI Online Kiszállítás felületen kerül sor (a továbbiakban: „Pin Printing”).

A Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja értelmében azon természetes személy Vásárlók, akik szakmájukon, önálló foglalkozásukon vagy üzleti tevékenységükön kívül járnak el, fogyasztóknak (a továbbiakban: „Fogyasztó”) minősülnek.

A jelen ÁSZF az I. pontban foglalt általános rendelkezésekből, valamint a II. és III. pontban foglalt különös rendelkezésekből áll. Az ALDI Online Kiszállítás felületet valamely áru, vagyoni értékű jog, illetve szolgáltatás (a továbbiakban együttesen: áru) vásárlása, illetve igénybevétele vagy az üzletben Pin Printing útján megvásárolt termék kiszállításának megszervezése céljából igénybe vevő Vásárló és az ALDI közötti ügyletekre kizárólag a jelen ÁSZF-nek a megrendeléskor hatályos rendelkezései irányadók. A jelen ÁSZF nem vonatkozik a termékeknek az Online Bevásárláson keresztül történő megrendelésére.

Az ALDI Online Kiszállítás felület felhasználására az ALDI szolgáltatások mindenkor hatályos felhasználási feltételei irányadóak.

A Vásárló az ÁSZF-et a Honlapról letöltheti, elmentheti, sokszorosíthatja és kinyomtathatja. Az ALDI a Vásárló jelen ÁSZF-től eltérő feltételeinek alkalmazását kizárja.

Ha a megrendelésével kapcsolatban bármilyen kérdése vagy panasza van, ügyfélszolgálatunkkal hétfőtől péntekig 8:00-18:00-ig, szombaton 8:00-15:30-ig a következő elérhetőségeken veheti fel a kapcsolatot:

- a 2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 2. levelezési címen;

- az info@kapcsolat.aldi.hu elektronikus levelezési címen;

- a https//www.aldi.hu/hu/kapcsolat/contact.html alatti internetes címen elérhető kapcsolatfelvételi űrlapon; és

- a + 36 (80) 088 264 ügyfélszolgálati telefonszámon.

A Fogyasztó által telefonon közölt szóbeli panaszt egyedi azonosítószámmal kell ellátni, azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az ügyfélszolgálatunk a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és köteles annak másolatát az érdemi válaszával együtt 30 napon belül a Fogyasztó részére megküldeni. Az írásbeli panaszt a beérkezését követően 30 napon belül kell írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját ügyfélszolgálatunk indokolni köteles.
 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Szállítás

Az ALDI a készlet erejéig szállít. Az ALDI megrendeléseket csak magyarországi lakóhellyel, tartózkodási hellyel, számlázási címmel, illetve székhellyel rendelkező Vásárlóktól fogad el és csak magyarországi szállítási címre szállít. A szállítási idő és a szállítási mód (pl. szállítmányozó, posta vagy csomagküldő szolgálat) az ALDI Online Kiszállítás felületen kínált adott terméktől függ, amiről előzetesen az ALDI Online Kiszállítás felületen az adott termék információs oldalán, a "Szállítás és visszaküldés" menüpont alatt tájékozódhat. Ha a megrendelni kívánt áru a megrendelés leadásának idején nem áll rendelkezésre, úgy az ALDI fenntartja a jogot, hogy ne fogadja el a megrendelését. Ebben az esetben szerződéskötés nem történik, amiről a Vásárlót azonnal értesítjük és visszatérítjük a számára az esetlegesen már megfizetett ellenszolgáltatást. A súlyos gondatlanság vagy szándékosság esetét kivéve az ALDI késedelmes szállítása önmagában nem jogosítja fel a Vásárlót az átvétel megtagadására vagy kártérítési igény érvényesítésére.

Az ALDI jogosult részletekben teljesíteni. A részletekben való teljesítés különösen akkor lehetséges, ha a Vásárló különböző termékcsoportokba tartozó termékeket rendel. A kárveszély az áru átadásakor száll át a Vásárlóra. Amíg a Vásárló valamely kötelezettségének a teljesítésével késlekedik, addig az ALDI-t sem terheli szállítási kötelezettség.

Az esetlegesen felkínált helyszíni üzembehelyezést és helyszíni szervizszolgáltatást kizárólag Magyarországon nyújtjuk. Ha a helyszíni üzembehelyezés vagy a helyszíni szervizszolgáltatás földrajzi okok miatt nem megvalósítható, úgy vételár visszatérítésére még részlegesen sem kerülhet sor.

2. Árak

Az árukat az ALDI Online Kiszállítás felületen a megrendelés napján feltüntetett árakon szállítjuk. Az árak magyar forintban értendők, és tartalmazzák a vonatkozó törvényes áfát, az egyéb közterheket és a szállítási költségeket. Bizonyos, a Vásárló kérésén alapuló szállítási feltételek (pl. a piacon szokásos szállítási időn kívüli szállítás vagy a termék szállítónál történő hosszabb idejű tárolása) esetében a szállítónál további költségek merülhetnek fel. Ezekről előzetesen tájékoztatjuk a Vásárlót, és a Vásárló beleegyezése nélkül külön költséget nem számítunk fel.

3. Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

Az ALDI Online Kiszállítás felületen kínált áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldalán és az onnan letölthető használati és kezelési útmutatóból lehet megismerni. Az áru használati és kezelési útmutatója továbbá cikkszám vagy terméknév alapján a http://aldi-szerviz.hu/ címről folyamatosan letölthető. A szállított áru megjelenése nem kell, hogy maradéktalanul megfeleljen az áru illusztrációjának. Különösen termékmegújítások esetén az áru megjelenése és jellemzői változhatnak. Nem alapoz meg szavatossági igényt a csekély mértékű eltérés, amely nem befolyásolja hátrányosan a termék előírt vagy általában feltételezhető tulajdonságait és a termékleírás szerinti használhatóságát.

A Vásárlókat megillető jótállási igényekről és azok intézésének a módjáról szóló tájékoztatást az árunak az információs oldaláról letölthető elektronikus jótállási jegye tartalmazza. Az áru elektronikus jótállási jegye cikkszám vagy terméknév alapján a http://aldi-szerviz.hu/ címről is folyamatosan letölthető marad. Kérésre a jótállási jegyet el is küldjük Önnek e-mailben vagy postai úton. Ha élni kíván ezzel a lehetőséggel, kérjük, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal.

A Vásárlókat jogszabály alapján megillető kellékszavatosságra, termékszavatosságra és jótállásra vonatkozó, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szerinti mintatájékoztatót a jelen ÁSZF 1. számú melléklete tartalmazza.

A kellékszavatossági és jótállási feltételek csak Magyarországra érvényesek.

4. Kártérítési felelősség

A szerződésszegés miatti kártérítést a jogszabályi feltételek szerint kell megfizetni. Ugyanez vonatkozik a termékfelelősségen alapuló követelésekre is. A csomagoláson és a használati és kezelési útmutatóban található összes utasítást be kell tartani. Az ezektől eltérő használatért és/vagy kezelésért semmilyen felelősséget nem vállalunk. Ha a Vásárló nem Fogyasztó, az ALDI vele szemben a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizárja a gondatlanságért és az elmaradt haszonért való felelősséget.

5. Pénzvisszafizetési garancia

Az esetlegesen ettől eltérő megállapodás hiányában a 2024. január 1-jét követően vásárolt árukra vonatkozóan az azok átvételétől számított 90 napos időtartamra biztosítunk önkéntes pénzvisszafizetési garanciát, amelyet a vételárról kiállított nyugta vagy számla birtokában gyakorolhat.* Ennek igénybevételéhez lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal az áru átvételétől számított 90 napon belül (a határidő az átvételt követő napon kezdődik) és jelezze, hogy vissza kívánja küldeni az árut. Ezt a Honlapon keresztül történt online rendelésekre vonatkozó 14 napos törvényi elállási jogtól és az üzletben kapott rendelési kód alapján történő kiszállításokra önként biztosított 14 napos elállási jogtól függetlenül teheti meg. Ha Ön a Honlapon regisztrált Vásárló, a visszaküldést a felhasználói fiókján keresztül is kezdeményezheti a "Rendeléseim" menüpont alatt a „Rendelés visszaküldése” gomb megnyomásával. A terméktől függően a szállító egyeztet Önnel egy átvételi időpontot vagy küld egy feladóvevényt a termék visszaküldéséhez. A 90 napos határidő megtartásához elegendő időben felvenni a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal. A visszáruzás intézésének költségeit az ALDI viseli.

A pénzvisszafizetési garanciának a termék átvételét követő 14 napon túli érvényesítésének a feltétele, hogy a visszaszolgáltatni kívánt termék újszerű állapotban legyen és ne hordozzon használati nyomokat. Ez azt feltételezi, hogy az áru csak a minőségének, tulajdonságainak és működésének ellenőrzése céljából csomagolható ki és próbálható ki. A terméket használatlanul és sértetlenül kell visszaszolgáltatni az eredeti csomagolásában. Gépi meghajtású járművek, elektromos kerékpárok és pedelec típusú elektromos kerékpárok esetében legfeljebb 40 kilométeres futásteljesítmény megengedett. A visszaszolgáltatni kívánt áruk nem tartalmazhatnak veszélyes anyagokat, például benzint, zsírt, olajat stb., ezért ezeket a visszaszolgáltatás előtt teljes mértékben el kell távolítani. Ellenkező esetben nem áll módunkban sem a visszaszolgáltatni kívánt árut visszavenni, sem pedig a vételárát visszatéríteni.

Miután szállítónk megerősítette felénk az áru hozzá megfelelő állapotban történt visszaérkezését, a Honlapon keresztül történt áruvásárlás esetén ügyfélszolgálatunk visszautalja Önnek az áru vételárát, az üzletben Pin Printing útján történt áruvásárlás esetén pedig a vételár visszafizetésére bármelyik Ön által választott magyarországi ALDI áruházban sor kerülhet.

* A 2023. december 31-ig átvett áruk esetén az átvételtől számított 2 hónapos időtartam alatt biztosítjuk a pénzvisszafizetési garanciát.

6. Alkalmazandó jog, joghatóság

A jelen ÁSZF-re a magyar jogot – és annak részeként a 2. pontban foglaltakra figyelemmel a Fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti kötelező érvényű fogyasztóvédelmi rendelkezéseket – kell alkalmazni az Egyesült Nemzeteknek az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló, Bécsben, az 1980. évi április hó 11. napján kelt Egyezménye és a magyar nemzetközi magánjog kollíziós rendelkezései kizárásával.

Az ALDI semmilyen magatartási kódex rendelkezéseit nem ismeri el magára nézve kötelezőnek.

A Fogyasztókkal szembeni jogvita eldöntésére a Fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bíróság joghatósággal és illetékességgel rendelkezik.

A Fogyasztóknak fogyasztói jogvita esetén lehetőségük van a békéltető testületek mint a vármegyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett szakmailag független testületek eljárását kezdeményezheti.

Az ALDI nem tett sem a székhelye szerinti Pest Megyei Békéltető Testületnél, sem pedig a Magyar Kereskedelmi és Iparkamaránál valamennyi békéltető testületre kiterjedően a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 36/C. § (1) bekezdése szerinti általános alávetési nyilatkozatot.

Az egyes békéltető testületekről és azok elérhetőségeiről a https://bekeltetes.hu/udvozlo webcím alatt lehet tájékozódni. A békéltető testület eljárására a Fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye, ennek hiányában az ALDI biatorbágyi székhelye szerinti békéltető testület az illetékes, erre irányuló kérelem alapján azonban a jelen ÁSZF 2. számú mellékletében foglaltak közül a Fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület lesz az illetékes.

Panasz esetén a Fogyasztóknak lehetőségük van továbbá igénybe venni az EU online vitarendezési platformot: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks vagy panaszukat közvetlenül is megküldhetik nekünk a következő e-mail címre: info@kapcsolat.aldi.hu.

7. Részleges érvénytelenség

Ha a jelen ÁSZF-nek és/vagy annak az egyedi szerződésnek az egyes rendelkezései, amelynek a jelen ÁSZF a részévé válik, érvénytelenek vagy érvénytelenné válnak, ez nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. Ezek mindkét félre nézve továbbra is hatályban maradnak. A felek kötelesek törekedni arra, hogy az érvénytelen rendelkezés helyett mindkét fél érdekeit figyelembe véve olyan új rendelkezésről állapodjanak meg, amely a lehető legközelebb áll az érvénytelen rendelkezés gazdasági céljához.
 

II. Az üzletben kapott rendelési kód alapján történő kiszállításra vonatkozó különös rendelkezések

1. Szerződéskötés

Azon áruk vonatkozásában, amelyekre az üzletünkben történt vásárlás alapján rendelési kódot tartalmazó pin bizonylatot állítottunk ki (Pin Printing), az adásvételi szerződés az üzletben, jelenlevők között került megkötésre. Az áru nem az üzletben kerül közvetlenül átadásra, hanem kiszállításra kerül Önnek.

A kiszállítás megszervezésének lépései:

1. Ha az ALDI Online Kiszállítás felületen kínált valamely áru vételárát üzletünkben fizeti meg, úgy a pénztári folyamat végén a szokásos bizonylaton kívül egy 16 számjegyű rendelési kóddal és a további lépésekre vonatkozó tájékoztatóval ellátott pin bizonylatot is kap.

2. Ez esetben a megvásárolt áru kiszállításának megszervezését otthonról, online, az aldi.hu oldalon az ALDI Online Kiszállítás alatt önállóan vagy adott esetben az ügyfélszolgálatunk segítségével kell folytatni.

3. Adja meg a 16 számjegyű rendelési kódot az aldi.hu oldalon az ALDI Online Kiszállítás menüpont alatt, és kattintson a "Beváltás" gombra. A termék ezzel a kosárba kerül.

4. Ezt követően további terméket is hozzáadhat a kosárhoz. Ha az összes kívánt terméket a kosárba helyezte, a következő lépésért kattintson a "A pénztárhoz" gombra.

5. Ha még nem jelentkezett be a meglévő aldi.hu alatti felhasználói fiókjába, a következő lehetőségek állnak rendelkezésére:

  • Jelentkezzen be meglévő aldi.hu alatti felhasználói fiókjába

A felhasználói fiókjába történő bejelentkezéshez adja meg e-mail címét és jelszavát. Ellenőrizze a szállítási címet, és szükség esetén módosítsa vagy egészítse ki azt. Ha a kosárban csak az üzletben már megvásárolt termék található, fizetési mód megadására nincs szükség. Ha további terméket helyezett a kosárba, válassza ki a kívánt fizetési módot, és adja meg a fizetési adatokat (vagy töltse ki azokat a megrendelés befejezése után). A kiszállítási adatok, illetve a megrendelés elküldése előtt, kérjük, fogadja el az ÁSZF-et. Ha kívánja, a kiszállítási adatok, illetve a megrendelés elküldése előtt hozzájárulhat személyes adatainak közvetlen marketing célokra (pl. személyre szabott tartalom megjelenítése a felhasználói szokásai statisztikai elemzése alapján, személyre szabott reklámok küldése e-mailben) történő felhasználásához.

  • Bejelentkezés Facebook vagy Google fiókkal, illetve Apple ID-val

Kattintson a megfelelő gombra, majd adja meg értelemszerűen az e-mailcímét, telefonszámát vagy azonosítóját és jelszavát. Fogadja el a felhasználási feltételeket, erősítse meg az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak tudomásulvételét, valamint, ha kívánja, járuljon hozzá személyes adatainak közvetlen marketing célokra (pl. személyre szabott tartalom megjelenítése a felhasználói szokásai statisztikai elemzése alapján, személyre szabott reklámok küldése e-mailben) történő felhasználásához. Töltse ki a szállítási címet. Ha a kosárban csak az üzletben már megvásárolt termék található, fizetési mód megadására nincs szükség. Ha további terméket helyezett a kosárba, válassza ki a kívánt fizetési módot, és adja meg a fizetési adatokat (vagy töltse ki azokat a megrendelés befejezése után). Itt megadhat egy a szállítási címtől eltérő számlázási címet is. A kiszállítási adatok, illetve a megrendelés elküldése előtt, kérjük, fogadja el az ÁSZF-et.

  • Kiszállítás megszervezése vendégként

Írja be az e-mail címét, és kattintson a "Tovább" gombra. Töltse ki a szállítási címet. Ha a kosárban csak az üzletben már megvásárolt termék található, fizetési mód megadására nincs szükség. Itt megadhat egy a szállítási címtől eltérő számlázási címet is. Utolsó lépésként kérjük, fogadja el az ÁSZF-et és erősítse meg az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak tudomásulvételét. A kiszállítási adatok, illetve a megrendelés elküldése előtt hozzájárulhat továbbá a személyes adatainak közvetlen marketing célokra (pl. személyre szabott tartalom megjelenítése a felhasználói szokásai statisztikai elemzése alapján, személyre szabott reklámok küldése e-mailben) történő felhasználásához. A kiszállítási adatok, illetve a megrendelés leadása után létrehozhatja személyes aldi.hu alatti felhasználói fiókját. Megjegyzés: Ha a kiszállítási adatok, illetve a megrendelés elküldése után felhasználói fiókot hoz létre, ez a kiszállítás, illetve megrendelés még nem kerül elmentésre a felhasználói fiókjában. Majd csak az ezt követő kiszállítást, illetve megrendelését tudja csak a kényelmesen lehívni a felhasználói fiókjában.

6. Kérjük, a kiszállítási adatok, illetve a megrendelés elküldését megelőzően ismét ellenőrizze adatait. Az üzletben előzetesen már kifizetett tételek esetében 0,00 Ft összeg jelenik meg. Ha a kosárban egy másik, az ALDI Online Kiszállítás felületen kínált olyan termék is található, amely előzetesen még nem került kifizetésre az üzletben, akkor a kiszállítási adatok, illetve a megrendelés elküldése előtt a "Megrendelés és fizetés" gombra kattintva meg kell erősítenie az ÁSZF-et. Utóbbi termékek adásvételére ugyanakkor nem a jelen II., hanem az alábbi III. pont az irányadó.

7. A kiszállítási adatok, illetve a megrendelés elküldését követőn kapni fog egy automatikusan küldött e-mailt a beérkezés visszaigazolásáról. A termék feladásról egy külön e-mailt kap majd. Az üzletben már kifizetett tételekről külön számlát már nem kap, mivel ezeknél a tételeknél az üzletben kiállított nyugta vagy számla szolgál bizonylatként. Kérjük, vegye figyelembe, hogy Pin Printing esetén számla kiállítására az üzletben történő vásárlás alkalmával van mód, számla utólagos kiállítására vagy a számlán feltüntetett adatok utólagos kifogásolása esetén módosító számla kiállítására az ALDI nem köteles.

8. Ezt követően az általunk igénybe vett szállító a szállítási időpont egyeztetése érdekében felveheti Önnel a kapcsolatot. A postai úton történő kézbesítés általában előzetes egyeztetése nélkül történik.

2. A rendelési kód beváltási határideje

A rendelési kód az ALDI Online Kiszállítás felületen az adott termék információs oldalán feltüntetett rendelési időtartam utolsó napját követő 14 napon belül váltható be az aldi.hu alatti ALDI Online Kiszállítás felületen („Beváltási Időszak”). Az egyes rendelési kódok beváltási határideje a pin bizonylaton szerepel. Ha a rendelési kódot a pin bizonylaton feltüntetett beváltási határidőn belül nem váltja be, a termék vételárát a Beváltási Időszakot követő 60 napon belül nyugta és pin bizonylat ellenében bármelyik ALDI üzletben visszatérítjük Önnek.

3. Önkéntesen biztosított elállási jog

Az üzletünkben történt vásárlás során kiállított rendelési kódnak az aldi.hu alatti ALDI Online Kiszállítás felületen történt beváltásától kezdve egészen az ez alapján kiszállított áru átvételét követő 14. napig önkéntesen indokolás nélküli elállási jogot biztosítunk Önnek. Ez alól kivételt képeznek azok az esetek, amelyekre a III. 3.3 pont szerint is kizárt az elállási jog.

Ezt az elállási jogát a nyugta és a pin bizonylat birtokában az ügyfélszolgálatunkon keresztül gyakorolhatja. Ezen elállási jog határidőben történő gyakorlásához elegendő, ha az áru átvételét követő 14 napos határidő lejárta előtt felveszi a kapcsolatot az ügyfélszolgálatunkkal. Önt terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogot megfelelő gyakorolta.

A vételár visszatérítése ugyancsak az ügyfélszolgálatunkon keresztül lehetséges a nyugta és a pin bizonylat birtokában.

III. A HONLAPON KERESZTÜL TÖRTÉNŐ ÁRUVÁSÁRLÁSRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

1. Szerződéskötés

A Vásárló megrendelése a szerződés megkötésére irányuló ajánlatnak minősül. A megrendelés megérkezését az ALDI késedelem nélkül visszaigazolja, amely visszaigazolás még nem minősül a megrendelés elfogadásának. Megszűnik a Vásárló ajánlati kötöttsége, ha a Vásárló nem kapja meg késedelem nélkül a visszaigazolást vagy ha a megrendelést annak elfogadása előtt visszavonja. A szerződés akkor jön létre, amikor a Vásárló a megrendelés elfogadásának a jeléül megkapja az ALDI-tól az áru feladására vonatkozó megerősítést.

A szerződés nyelve a magyar. Az értékesítés csak háztartási mennyiségben, és természetes személy Vásárlók esetén a 18. életévüket betöltött nagykorúak részére történik.

A szerződés megkötéséhez vezető lépések:

1. Helyezze a kívánt termékeket a kosárba a "Kosárba rakás" gombra kattintva.

2. Ha a megvásárolni kívánt terméket a kosárba helyezte, a megrendelési folyamat következő lépéséhez kattintson a "A pénztárhoz" gombra.

3. Ha még nem jelentkezett be a meglévő aldi.hu alatti felhasználói fiókjába, a következő lehetőségek állnak rendelkezésére:

  • Jelentkezzen be meglévő aldi.hu alatti felhasználói fiókjába

A felhasználói fiókjába történő bejelentkezéshez adja meg e-mail címét és jelszavát. Ellenőrizze a szállítási címet, és szükség esetén módosítsa vagy egészítse ki azt. Ezután válassza ki a kívánt fizetési módot, és adja meg a fizetési adatokat (vagy töltse ki azokat a megrendelés befejezése után). Itt megadhat egy a szállítási címtől eltérő számlázási címet is. A megrendelés elküldése előtt, kérjük, fogadja el az ÁSZF-et. Ha kívánja, a fizetési kötelezettséggel járó megrendelés elküldése előtt hozzájárulhat személyes adatainak közvetlen marketing célokra (pl. személyre szabott tartalom megjelenítése a felhasználói szokásai statisztikai elemzése alapján, személyre szabott reklámok küldése e-mailben) történő felhasználásához.

  • Bejelentkezés Facebook vagy Google fiókkal, illetve Apple ID-val

Kattintson a megfelelő gombra, majd adja meg értelemszerűen az e-mailcímét, telefonszámát vagy azonosítóját és jelszavát. Fogadja el a felhasználási feltételeket, erősítse meg az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak tudomásulvételét, valamint, ha kívánja, járuljon hozzá személyes adatainak közvetlen marketing célokra (pl. személyre szabott tartalom megjelenítése a felhasználói szokásai statisztikai elemzése alapján, személyre szabott reklámok küldése e-mailben) történő felhasználásához. Töltse ki a szállítási címet. Ezután válassza ki a kívánt fizetési módot, és adja meg a fizetési adatokat (vagy töltse ki azokat a megrendelés befejezése után). Itt megadhat egy a szállítási címtől eltérő számlázási címet is. Mielőtt elküldi a fizetési kötelezettséggel járó megrendelést, kérjük, fogadja el az ÁSZF-et.

  • Rendelés leadása vendégként

Írja be az e-mail címét, és kattintson a "Tovább" gombra. Töltse ki a szállítási címet. Ezután válassza ki a kívánt fizetési módot, és adja meg a fizetési adatokat (vagy töltse ki azokat a megrendelés befejezése után). Itt megadhat egy a szállítási címtől eltérő számlázási címet is. Utolsó lépésként kérjük, fogadja el az ÁSZF-et és erősítse meg az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak tudomásulvételét. A fizetési kötelezettséggel járó megrendelés elküldése előtt hozzájárulhat továbbá a személyes adatainak közvetlen marketing célokra (pl. személyre szabott tartalom megjelenítése a felhasználói szokásai statisztikai elemzése alapján, személyre szabott reklámok küldése e-mailben) történő felhasználásához. A megrendelés leadása után létrehozhatja személyes aldi.hu alatti felhasználói fiókját. Megjegyzés: Ha a megrendelés leadása után felhasználói fiókot hoz létre, ez a megrendelés még nem kerül elmentésre a felhasználói fiókjában. Majd csak az ezt követő megrendelését tudja csak a kényelmesen lehívni a felhasználói fiókjában.

4. Kérjük, a megrendelés befejezését megelőzően ismét ellenőrizze adatait. A rendelési folyamatot a "Megrendelés és fizetés" gombra kattintva fejezheti be.

5. A rendelési folyamat befejezése után kapni fog egy automatikusan küldött e-mailt a megrendelés megérkezésének visszaigazolásáról. Amint a termék feladásra kerül, egy külön e-mailt kap a megrendelés elfogadásának jeléül a termék feladásának a megerősítésével és az ellenszolgáltatásról PDF formátumban kiállított számlával.

6. A kiszállítás általában előzetes egyeztetése nélkül történik.

Az ALDI Online Kiszállítás felületen a Vásárlónak egészen a megrendelés ALDI részére való elküldéséig a rendelési folyamat bármely szakaszában lehetősége van kijavítani az esetleges adatbeviteli hibákat [például a „🗑️” (kuka) gombra kattintva a terméknek a kosárból való törlésével].

Az ALDI Online Kiszállítás felületen történt vásárlásról a Vásárló által megadott adatok alapján kerül elektronikus számla kibocsátásra. A hiányosan, elírásokkal vagy adószám feltüntetése nélkül elküldött megrendelések alapján kiállított, utólag kifogásolt számlák esetén az ALDI nem köteles módosító számlát kiállítani.

Az ALDI Online Kiszállítás felületen keresztül leadott megrendelés ráutaló magatartással tett jognyilatkozatnak minősül. Ennek megfelelően az ALDI Online Kiszállítás felületen keresztül kötött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, az ALDI azt nem iktatja, így az utóbb nem hozzáférhető.

2. Fizetés

Az áruk ellenszolgáltatásának megfizetése bankkártyával (MasterCard, VISA) történik. A bankkártya a megrendelés leadásakor kerül megterhelésre.

3. Az elállási joggal kapcsolatos tájékoztatás

3.1 Elállási jog

A Vásárló az ALDI Online Kiszállítás felületen kötött szerződéstől 14 napon belül indoklás nélkül elállhat. Ez a határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy egy a szállítótól eltérő, Ön által ismert harmadik személy az árut átvette. A megrendelés részletekben történő teljesítése esetén a határidő az utoljára átadott áru átvételekor kezdődik. Az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és az áru átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja. Az elállási jogát az ALDI-hoz címzett arra vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja, hogy el kíván állni a szerződéstől. Az elállási nyilatkozatot postai úton az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. 2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 2. címre vagy e-mailben az info@kapcsolat.aldi.hu címre lehet küldeni. Ehhez a jelen ÁSZF 3. számú mellékelete szerinti elállási nyilatkozat mintáját is használhatja. Ha Ön a Honlapon regisztrált felhasználó, az elállást a felhasználói fiókján keresztül is kezdeményezheti a "Rendeléseim" menüpont alatt. Ha az elállási jog ezen elektronikus úton történő gyakorlását választja, haladéktalanul küldünk egy az elállási nyilatkozata megérkezését megerősítő e-mailt. Az elállási jog határidőben történő gyakorlásához elegendő, ha az elállási nyilatkozatát a 14 napos határidő lejárta előtt elküldi. Önt terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogot megfelelő gyakorolta.

3.2 Az elállás következményei

Ha a szerződéstől elállt, kérjük, haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal (telefon: + 36 (80) 088 264, e-mail: info@kapcsolat.aldi.hu) a visszaküldési folyamat megszervezése érdekében. A terméktől függően az általunk igénybe vett szállító egyeztet Önnel egy átvételi időpontot, vagy küld Önnek egy feladóvevényt a terméknek az elállástól számított 14 napon belül visszaküldéséhez. A visszaküldés ezen módjainak költségeit teljes egészében az ALDI viseli, az ezektől eltérő fuvarozási módok igénybevételével felmerülő költségeket azonban nem téríti meg. Az áru annak egy ALDI üzletbe történő leadásával nem szolgáltatható vissza.

Az ellenszolgáltatásként megfizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésünktől számított 14 napon belül visszatérítjük Önnek. Az ellenszolgáltatás visszatérítését mindaddig visszatarthatjuk, amíg a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy nem igazolta annak visszaküldését, a kettő közül a korábbi időpontot figyelembe véve. A vételár visszatérítésének a módja az Ön által az ellenszolgáltatás kiegyenlítéséhez választott fizetési módhoz igazodik kivéve, ha Ön valamely más fizetési mód igénybevételébe kifejezetten beleegyezik, amelyből adódóan Önt semmilyen többletköltség nem terhelheti.

Önnek csak az áru jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatából eredő értékcsökkenést kell megtérítenie.

3.3 Az elállási jog kizártsága

Kizárt az elállási jog az olyan nem előre gyártott áru esetében, amelyet a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan áru esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak, az olyan zárt csomagolású áru tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza, továbbá a lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Vásárló a csomagolást felbontotta.