Rendelés módosítása Módosítások bezárása

Kosár frissítése

 

1. Az ALDI szolgáltatások felhasználási feltételei

Hatályos: 2022. április 20-tól

A www.aldi.hu oldalon (a továbbiakban: „ALDI weboldal”) a felhasználói fiókot és az összes ALDI szolgáltatást az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. (a továbbiakban: "ALDI") biztosítja.

Az ALDI által a mobileszközökre szánt szoftveren (a továbbiakban: ALDI applikáció) és az ALDI weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatások lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy regisztráljon, az Online Kiszállítás keretében akciós termékeket rendeljen, kezelje az ALDI Online Kiszállítás keretében leadott megrendeléseit és az azokról kiállított elektronikus számlákat, termékeket bevásárlólistára helyezzen és az érdeklődési köréhez igazított ajánlatokat kapjon (a továbbiakban együttesen „ALDI szolgáltatások”).

Kifejezetten eltérő rendelkezés hiányában az ALDI szolgáltatásokra mint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „Eker Tv.”) szerinti információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokra a felhasználókkal kötött szerződések szolgáltatást nyújtó szerződő fele az ALDI, amelynek az Eker. Tv. 4. § (1) bekezdése szerinti adatai a következők:

a)  a szolgáltató neve: ALDI Magyarország Élelmiszer Bt.

b)  a szolgáltató székhelye: 2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 2.

c)  a szolgáltató elérhetősége:

 • postai levelezési cím: 2051 Biatorbágy, Pf. 300
 • telefon: +36 (23) 533 500
 • az ügyfélszolgálat telefonszáma: +36 (80) 088 264
 • az ügyfélszolgálat e-mail címe: info@kapcsolat.aldi.hu
 • internet: www.aldi.hu

d)  a szolgáltató nyilvántartást vezető cégbírósága és cégjegyzékszáma: nyilvántartja a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cg.13-06-058506 cégjegyzékszám alatt

e)  a szolgáltató adószáma: 22234663-2-44

Az ALDI az ALDI szolgáltatásokat, beleértve a felhasználói fiókot is, kizárólag a jelen felhasználási feltételek alapján nyújtja. A regisztráció során az erre vonatkozó jelölőnégyzet bejelölésével, illetve a www.aldi.hu oldalon található felhasználói fiók, továbbá bármely ALDI szolgáltatás használatával Ön elfogadja ezeket a felhasználási feltételeket és tudomásul veszi az adatkezelési tájékoztatót.


1.1. Hatály

A jelen felhasználási feltételek az ALDI felhasználói fiók magáncélú használatára és az általa kínált azon lehetőségek összességére vonatkozik, hogy a felhasználó termékeket a "Listám" alatt bevásárlólistára helyezzen, termékeket az Online Kiszállítás keretében kényelmesen online megrendeljen, az Online Kiszállítás keretében  leadott megrendeléseit és az azokról kiállított elektronikus számlákat megtekintsen a „Profilom” alatti „Rendeléseim” menüpont alatt, és érdeklődési köröket adjon meg. Az ALDI szolgáltatásokat az ALDI weboldalon keresztül, illetve az ALDI mobil szolgáltatásainak végberendezésekre (mobiltelefonra, okostelefonra, PDA-ra stb.) történő letöltését követően nyújtja.

Felhasználóként Önnek kell biztosítani a felhasználói fiókjában történő interakciók és az ALDI szolgáltatások műszaki feltételeit (pl. internetcsatlakozás), amelyek költségeit saját magának kell viselnie.

Az ALDI számos lehetőséget kínál a termékekről és ajánlatokról való tájékozódásra és információcserére. Ezen tartalmak olvasása regisztráció nélkül is lehetséges. Ha a felhasználói fiókjával és az ALDI szolgáltatásokkal egyéb tevékenységeket kíván végezni, mint például az emlékeztető szolgáltatást aktiválni, hírlevél szolgáltatást vagy általános érdeklődési köröket beállítani, úgy erre a sikeres bejelentkezést követően nyílik módja.
 

1.2. A felhasználói fiók Ön általi használata

1.2.1. Általános rendelkezések

Az ALDI a vásárlók számára díjmentes regisztrációt tesz lehetővé az ALDI weboldalon. Annak érdekében, hogy ez minden felhasználó számára pozitív élmény legyen, vannak bizonyos szabályok, amelyeket minden felhasználónak be kell tartania:

 1. Az Ön felelőssége, hogy harmadik személy ne férjen hozzá az Ön felhasználói fiókjához. Ennek érdekében titokban kell tartania a jelszavát. Javasoljuk továbbá, hogy rendszeresen változtassa meg jelszavát.

 2. A felhasználói fiókkal való bármilyen visszaélést azonnal jelentenie kell az ALDI-nak.

 3. A regisztráció során helyes adatokat köteles megadni, ezért nem megengedett harmadik személy adatait megadni az ALDI weboldalon.

 4. Ön nem végezhet olyan műveleteket, amelyek az ALDI weboldalt károsítják vagy károsíthatják (pl. szoftverek vagy egyéb szkriptek).

 5. Minden szükséges óvintézkedést meg kell tennie vírusok vagy más rosszindulatú kódok ALDI weboldalra történő feltöltésének megakadályozása érdekében.
   

1.2.2. Regisztráció

Ahhoz, hogy felhasználói fiókot regisztráljon az ALDI weboldalon, ki kell töltenie a következő oldalon (Bejelentkezés és regisztráció) található űrlapon megjelölt kötelező mezőket (megszólítás, név, e-mail cím, születési dátum, felhasználóvén és jelszó), vagy be kell jelentkeznie Facebook vagy Google fiókkal vagy Apple ID-val, tudomásul kell vennie az adatvédelmi tájékoztatót (Adatvédelem és Impresszum | ALDI) és el kell fogadnia a jelen felhasználási feltételeket. A felhasználói fiók regisztrálásához legalább 18 évesnek kell lennie.

A regisztráció befejezése után a felhasználó visszaigazolást kap. A regisztráció visszaigazolását elektronikus úton küldjük el a felhasználó által megadott e-mail címre. Ebben a megerősítő e-mailben találja a linket, amelyre kattintva elfogadja a felhasználói fiók létrehozását.

Az ALDI objektív okokból – például, ha a felhasználó helytelen adatokat ad meg – megtagadhatja a regisztráció elfogadását.

A regisztráció során kért adatokat hiánytalanul és helyesen kell megadni. Ha ezek a regisztrációt követően megváltoznak, a felhasználó köteles a felhasználói fiókjában szereplő adatokat haladéktalanul helyesbíteni.

Az ALDI fenntartja a jogot, hogy a hiányos adatokkal regisztrált felhasználói fiókokat négy hét elteltével törölje.

1.2.3. Az Ön felhasználói fiókja

A regisztrációt követően Ön egy felhasználói fiókot kap az ALDI-tól, amelyhez bármikor hozzáférhet az e-mail címével és jelszavával történő bejelentkezéssel vagy egy másik, Ön által választott – például Google vagy Facebook fiókkal történő – bejelentkezési lehetőséggel.

A felhasználói fiókjában elvégezheti az ALDI szolgáltatások használata és személyre szabása összes beállításait, mint például a személyes adatainak megadását és a hírlevél szolgáltatás beállításait. Az ALDI által kínált szolgáltatások (pl. az ALDI által kínált termékekről és szolgáltatásokról szóló célzott információk) kifogástalan igénybevehetőségéhez mindig naprakészen kell tartania a felhasználói fiókjában tárolt személyes adatokat.

Felhasználói fiókját nem engedheti át harmadik személynek.


1.3. Az ALDI szolgáltatások használatára vonatkozó jogok

A felhasználó az ALDI szolgáltatások tovább nem engedhető és át nem ruházható, a jelen szerződés időtartamára korlátozott használatára szerez jogot a következő szabályoknak megfelelően.

Az ALDI szolgáltatásokhoz fűződő jogok nem kerülnek átadásra a felhasználó részre. A felhasználó az ALDI szolgáltatásai tekintetében kizárólag a saját tevékenységéhez szükséges mértékű használati jogot szerez.

A felhasználó nem jogosult az ALDI szolgáltatások módosítására. Ez nem vonatkozik azokra a módosításokra, amelyek a hibák kijavításához szükségesek, feltéve, hogy az ALDI a hiba kijavításával késedelembe esik, vagy írásbeli felszólítás után megtagadja a hiba kijavítását.

Ha az ALDI az ALDI szolgáltatásokkal kapcsolatban a szerződés időtartama alatt új verziókat, frissítéseket, javtásokat vagy egyéb új szolgáltatásokat nyújt, a fenti jogok ezekre is kiterjednek.

A felhasználót semmilyen olyan jog nem illet meg, amely a fentiek szerint nem került a számára kifejezetten biztosításra. A felhasználó különösen nem jogosult az ALDI szolgáltatásokat a megállapodott terjedelmen túl használni, a használatukat harmadik személy részére lehetővé tenni, illetve azokat harmadik személy részére hozzáférhetővé tenni. Különösen tilos az ALDI szolgáltatásokat sokszorosítani, elidegeníteni vagy más személy részre korlátozott ideig átengedni, különösen nem szabad azokat bérbe vagy kölcsönbe adni. A felhasználók különösen nem jogosultak az ALDI szolgáltatásokat harmadik személyeknek ellenérték fejében használatra átadni, kivéve, ha az ALDI az átadást előzetesen írásban kifejezetten jóváhagyta.


1.4. Korlátozott felelősség/elérhetőség

Az ALDI az ALDI szolgáltatásokon keresztül hozzáférést biztosít a felhasználók számára harmadik személyek által nyújtott információkhoz is. Ezekért az információkért a harmadik személyek maguk felelősek. Az ALDI nem vállal szavatosságot vagy felelősséget a harmadik személy szolgáltatóktól származó tartalmakért, az ár- és termékinformációk helyességéért és teljességéért pedig különösen nem.

Az ALDI szolgáltatások esetében csupán az ALDI által nyújtott,  kényelmi és tájékoztató jellegű szolgáltatásokról (pl. az ALDI Online Kiszállítás keretében eszközölt vásárlásoról kiállított számlák megőrzése, a jótállási idő lejártának kiszámítása) van szó.

Az ALDI a vásárlási bizonylatok felhasználó részére történő megőrzésére jogszabály alapján nem köteles, és a nem, vagy helytelenül elmentett bizonylatokért és/vagy a (pl. technikai problémák miatt) elveszett bizonylatokért nem vállal felelősséget. Az ALDI szolgáltatások keretében nyújtott a jótállási idő számítás nem jelent jótállási kötelezettségvállalást az ALDI részéről, a felhasználónak kizárólag ez alapján nem keletkeznek jótállási igényei sem. A felhasználónak jótállási igénye csak az általános (jogszabályi vagy önként vállalt) jótállási feltételekből eredhet, a felhasználói fiókban megjelenített jótállási idő számításából nem.

Az ALDI az ALDI szolgáltatásokkal kapcsolatban, a jogszabályok által megengedett mértékben, csak szándékosság és súlyos gondatlanság esetén felel a felhasználók szerződésszegésből eredő és szerződésen kívüli kártérítési igényeiért. Információk, letöltések, dokumentumok vagy hasonlók ingyenes rendelkezésre bocsátása esetén az ALDI kizárja a felelősségét az információk, letöltések és dokumentumok kellék- és jogszavatossági hibáiért, így különösen azok helyességéért, teljességéért, hibamentességéért, vírusmentességéért, harmadik fél szellemi tulajdonjogaitól és szerzői jogaitól való mentességéért és/vagy használhatóságáért, a szándékosság vagy csalárd szándék esetét kivéve. A lényeges szerződéses kötelezettségek szándékos vagy súlyosan gondatlan megszegése esetén az ALDI az alkalmazottai és a teljesítési segédei által elkövetett vétkes kötelezettségszegésért is felel. Az ALDI szándékossága/súlyos gondatlansága és az ALDI törvényes képviselőinek, alkalmazottainak vagy közreműködőinek szándékossága/súlyos gondatlansága kivételével a felelősség az előrelátható károkra korlátozódik. Amennyiben az ALDI felelőssége ki van zárva vagy korlátozott, ez vonatkozik az ALDI törvényes képviselőinek, alkalmazottainak vagy megbízottjainak felelősségére is.

A fenti felelősségi korlátozások nem vonatkoznak az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító károkozásokból eredő károkra, valamint a kötelező jogi előírások és lényeges szerződéses kötelezettségek megszegéséből eredő károkra.

A felhasználók nem támaszhatnak igényt az ALDI szolgáltatások időbeli és/vagy térbeli elérhetőségével és az ALDI applikáció letölthetőségével kapcsolatban. Az ALDI szolgáltatások bármikor korlátozhatók, megszakíthatók vagy megszüntethetők. Az ALDI különösen nem garantálja a szkennelési folyamat általános működőképességét.

Az ALDI nem szavatolja továbbá, hogy az ALDI szolgáltatások megfelelnek a felhasználó különleges igényeinek, vagy hogy alkalmasak valamely különleges célra, kivéve, ha ez kifejezetten megerősítésre került.


1.5. A felhasználók kötelezettségei és felelőssége

A felhasználók kötelesek az ALDI szolgáltatásokat jogszerűen használni. Az ALDI szolgáltatások nem használhatók fel visszaélésszerűen, különösen büntetőjogilag releváns tartalmak terjesztésére vagy más harmadik személyek jogainak (pl. szellemi tulajdonjogok és versenyjog) megsértésére. Az ilyen jellegű tevékenységek polgári vagy büntetőjogi felelősségre vonást eredményezhetnek.

A felhasználók felelősek minden olyan tartalomért (pl. képek, szövegek és linkek), amelyet mások számára elérhetővé tesznek vagy terjesztenek. Ezért minden felhasználó felelőssége, hogy minden általa közzétett tartalom jogszerű legyen, és ne sértse harmadik személy jogait.

A kép- és egyéb fájlok feltöltése előtt a felhasználóknak meg kell győződniük arról, hogy rendelkeznek a kép vagy a megfelelő fájl felhasználási jogaival, és hogy a közzététel összhangban van a jogszabályokkal, harmadik személyek jogaival és a jóerkölccsel. A felhasználóknak megfelelő óvintézkedéseket kell tenniük annak érdekében, hogy az ALDI szolgáltatásokon keresztül harmadik személyek számára hozzáférhetővé tett információk biztosításáról saját maguk is gondoskodjanak. Az ALDI a felhasználói adatok elvesztéséért nem vállal felelősséget.

Az ALDI szolgáltatásokat a felhasználók kizárólag magáncélra használhatják. A felhasználók nem használhatják az ALDI szolgáltatásokat és az azok révén hozzáférhető adatokat kereskedelmi vagy üzleti célokra.

A felhasználó felel a felhasználói profilja alatt végzett valamennyi tevékenységért. A felhasználók kötelesek az ALDI-t a ALDI szolgáltatások jogellenes használata miatt harmadik személyek által támasztott igényekkel szemben mentesíteni. A felhasználók kötelesek a ALDI-t haladéktalanul tájékoztatni a harmadik személyek által a jogellenes használat miatt támasztott igényekről.


1.6. Korlátozott felelősség harmadik személyek jogellenes tartalmáért

Az ALDI nem köteles ellenőrizni a harmadik személyeknek az ALDI szolgáltatásokon keresztül közzétett adatait és tartalmait, illetve nem köteles nyomon követni az ALDI szolgáltatásokkal kapcsolatos jogellenes cselekményekre utaló körülményeket.

Amint a ALDI tudomására jut, hogy a felhasználók jogellenes cselekményeket követnek el az ALDI szolgáltatásokon keresztül, vagy hogy jogellenes adatok vagy tartalmak kerülnek közzétételre az ALDI szolgáltatásokon, a megfelelő adatokat vagy tartalmakat azonnal eltávolítja, és szükség esetén letiltja az azokhoz való hozzáférést, valamint adott esetben a megfelelő felhasználókat.

Az ALDI a felhasználókat linkek segítségével harmadik személytől származó tartalmakra és alkalmazásokra is irányíthatja. Ha és amennyiben e harmadik személytől származó tartalmak vonatkozásában szerződési ajánlatot tesznek, az ilyen szerződés kizárólag a harmadik személy és a felhasználó között jön létre, az ALDI ilyen esetekben nem válik szerződéses partnerré.

Amennyiben az ALDI weboldalai más weboldalakra mutató linkeket tartalmaznak, ezek jogszerűsége a linkelés időpontjában került ellenőrzésre. A linkelés időpontjában a hivatkozott weboldalakon nem volt illegális tartalom. Nincs azonban lehetőség más vállalkozások linkelt weboldalai tartalmának befolyásolására. Lehetetlen továbbá biztosítani a linkelt külső oldalak tartalma folyamatos ellenőrzését is. Ha az ALDI tudomására jut, hogy a linkelt külső oldalakon illegális tartalom található, a megfelelő linkeket azonnal eltávolítjuk. Ha a felhasználók észlelik vagy gyanítják, hogy az ALDI szolgáltatásokon olyan tartalom található, amely sérti ezeket a felhasználási feltételeket vagy jogszabályba ütközik, az ALDI kéri, hogy jelentsék a jogsértést.


1.7. Adatvédelem

Ön vállalja, hogy a ALDI szolgáltatások használata során nem sérti meg az alkalmazandó jogszabályokat, különösen az adatvédelmi és hírközlési előírásokat.

Ön vállalja továbbá, hogy a felhasználói fiókjáról nem küld, illetve nem engedi, hogy mások onnan küldjenek spamet vagy kéretlen e-maileket.


1.8. A felhasználási feltételek módosításának fenntartása

Az ALDI fenntartja a jogot, hogy a jelen felhasználási feltételeket bármikor módosítsa. Ilyen esetben a változások 30 nappal azt követően lépnek hatályba, hogy tájékoztattuk Önt a tervezett változásokról. Ha a módosításokat nem fogadja el, a felhasználói fiókot törölni kell, ellenkező esetben a módosításokat elfogadottnak tekintjük.

Erről a 30 napos határidőről és annak joghatásáról minden esetben tájékoztatni fogjuk Önt a változásokról szóló e-mailben.


1.9. A használat megszüntetése

Az ALDI objektív okokból bármikor megszüntetheti a felhasználói jogviszonyt. Ez különösen a vonatkozó jogszabályok és/vagy a jelen felhasználási feltételeket megsértése esetén merül fel.

A felhasználók bármikor felhagyhatnak az ALDI szolgáltatások használatával. A felhasználói fiók visszavonhatatlanul törölhető a "Profilom" alatt elérhető "Beállításaim" menüpont alatt.

Ha az ALDI bármely okból letiltotta a felhasználói fiókot, akkor ez automatikusan megszünteti az ALDI szolgáltatásokra vonatkozó felhasználói jogviszonyt is.

A felhasználói jogviszony megszűnését vagy a letiltást követően az 1.5. és 1.7. pontban foglalt rendelkezések az Ön jogviszonya megszűnése előtti tevékenységei vonatkozásában továbbra is hatályban maradnak.


1.10. Záró rendelkezések

Az ALDI szolgáltatások használatára, valamint a jelen felhasználási feltételekre a magyar jog irányadó. Az ALDI szolgáltatásokkal és a jelen felhasználási feltételekkel kapcsolatos jogvitákra a magyar bíróságok rendelkeznek joghatósággal.

Amennyiben a jelen felhasználási feltételek egyes rendelkezései érvénytelenek vagy érvénytelenné válnak, ez a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. Az érvénytelen rendelkezést olyan érvényes rendelkezéssel kell helyettesíteni, amely gazdasági szempontból a lehető legközelebb áll az érvénytelen rendelkezés értelméhez és céljához. Ugyanez irányadó az esetleges szabályozási hézagra is.