Rendelés módosítása Módosítások bezárása

Kosár frissítése

Vásárlói tájékoztató


Kedves Vásárlóink,
A Kockázott bacon 500 g termék L244 04.10.2022 tételére a szállító HUNGARO-FOOD 2009 KFT. és az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. elővigyázatosságból, a felelős forgalmazói magatartás szabályait betartva termékvisszahívást indít.
További információért kérjük, kattintson.

Tájékoztatás használt vagy hulladékká vált elektromos, ill. elektronikus berendezések vonatkozásában

Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII.1.) Korm. rendeletre hivatkozással az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. a honlapján, ill. a fogyasztók részére elektronikusan küldött hírlevélben az alábbiakról tájékoztatja a fogyasztókat:

a) az elektromos, elektronikus berendezésekben található veszélyes anyagok a környezetre és az emberi egészségre káros hatást gyakorolnak, kérjük ezért, hogy azokat a csomagoláson, ill. a használati-kezelési útmutatóban rögzített vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak megfelelően használják, működtessék;
b) ha az elektromos, elektronikus berendezés olyan alkatrészt tartalmaz, amely hulladékká válását követően veszélyes hulladéknak minősül, úgy erre a csomagoláson, ill. a használati- kezelési útmutatóban találnak információt. Egyes energiatakarékos lámpák és kompakt fénycsövek veszélyes hulladéknak minősülő higanyt és fényporokat tartalmaznak. A higany veszélyessége abból ered, hogy környezeti hőmérsekleten párolog és a higany belélegzése káros az egészségre. A különböző fényporok pedig a környezetbe kijutva környezetkárosító hatással bírhatnak. A higany tartalmú energiatakarékos lámpáink csomagolásán erre a Hg felirat feltüntetésével is felhívjuk a figyelmet.
c) a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezést elkülönítetten kell gyűjteni, és az a települési hulladékkal együtt nem helyezhető el azonos gyűjtőedényben, továbbá települési hulladékként nem ártalmatlanítható;
d) az áthúzott kuka ábra azt a jelentést hordozza magában, hogy a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezést elkülönítetten kell gyűjteni;
e) az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó elemet, akkumulátort tartalmazó elektromos, elektronikus berendezés által tartalmazott elem, ill. akkumulátor típusát a csomagolás, ill. a használati-kezelési útmutató tartalmazza, ugyanitt érhető el információ arról, hogy ezek milyen módon távolíthatók el biztonságosan az elektromos vagy elektronikus berendezésből;
f) a használt és a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezést a forgalmazás helyén, illetve valamennyi olyan forgalmazónak, amely a használt és a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezéssel jellegében és funkciójában azonos elektromos, elektronikus berendezést értékesít, térítésmentesen átadható;
g) cégünk a tevékenységével szerepet vállal az elektromos, elektronikus berendezés újrahasználatában, újrahasználatra történő előkészítésében, valamint a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés mennyiségének csökkentésében, hasznosításában és az újrafeldolgozás egyéb formáiban; valamint
h) cégünk viseli a visszavételre, az átvételre, a gyűjtésre és a kezelésre vonatkozó kötelezettségeinek teljesítésével kapcsolatban felmerült költségeket.

Az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 445/2012. (XII.29.) Korm. rendeletre figyelemmel az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. az alábbiak szerint gondoskodik arról, hogy a Magyarországon általa elsőként forgalomba hozott ilyen termékek esetén a szükséges tájékoztató a fogyasztó rendelkezésére álljon:

a) az elemben, akkumulátorban felhasznált anyagok környezetre és emberi egészségre gyakorolt lehetséges hatásai tekintetében a csomagoláson, ill. a használati-kezelési útmutatóban találnak információt;
b) az elem- és akkumulátorhulladék települési hulladékkal együtt történő ártalmatlanítása káros hatásokkal jár, ezért javasoljuk, hogy tartózkodjanak ettől;
c) az elem- és akkumulátorhulladék elkülönítetten történő gyűjtése fontos annak érdekében, hogy az elem- és akkumulátorhulladék megfelelő kezelését biztosítsák, előmozdítsák és megkönnyítsék;
d) a használt elem és akkumulátor, valamint az elem- és akkumulátorhulladék típusára és biztonságos eltávolításának módjára a csomagoláson, ill. a használati-kezelési útmutatóban találnak információt az olyan elektromos, elektronikus berendezések esetében, amelyek elemmel vagy akkumulátorral működnek;
e) a gyártót és a forgalmazót ingyenes visszavételi, átvételi és gyűjtési kötelezettség terheli;
f) a fogyasztó hozzájárulására kiemelten fontos az elem- és akkumulátorhulladék újrafeldolgozásához; valamint
g) az elemre és akkumulátorra vonatkozó, jogszabály szerinti jelölési szabályok szerint feltüntetett ábra, vegyjel és adat jelentésének ismertetése a csomagoláson, ill. a használati- kezelési útmutatóban érhető el.

A gyártó az elem- és akkumulátorhulladék átvételéről, gyűjtéséről és kezeléséről - a gyártó részére történő átadás ösztönzése érdekében - évente legalább 2 alkalommal, országosan - így különösen országos napilapban, országosan sugárzott televízióban vagy rádióban -, általános tájékoztató közleményt tesz közzé, amely kötelezettségének az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. közvetítő szervezet útján tesz eleget.