Rendelés módosítása Módosítások bezárása

Kosár frissítése

Tájékoztatás használt vagy hulladékká vált elektromos, ill. elektronikus berendezések vonatkozásában

Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII.1.) Korm. rendeletre hivatkozással az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. a honlapján, ill. a fogyasztók részére elektronikusan küldött hírlevélben az alábbiakról tájékoztatja a fogyasztókat:

a) az elektromos, elektronikus berendezésekben található veszélyes anyagok a környezetre és az emberi egészségre káros hatást gyakorolnak, kérjük ezért, hogy azokat a csomagoláson, ill. a használati-kezelési útmutatóban rögzített vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak megfelelően használják, működtessék;
b) ha az elektromos, elektronikus berendezés olyan alkatrészt tartalmaz, amely hulladékká válását követően veszélyes hulladéknak minősül, úgy erre a csomagoláson, ill. a használati- kezelési útmutatóban találnak információt. Egyes energiatakarékos lámpák és kompakt fénycsövek veszélyes hulladéknak minősülő higanyt és fényporokat tartalmaznak. A higany veszélyessége abból ered, hogy környezeti hőmérsekleten párolog és a higany belélegzése káros az egészségre. A különböző fényporok pedig a környezetbe kijutva környezetkárosító hatással bírhatnak. A higany tartalmú energiatakarékos lámpáink csomagolásán erre a Hg felirat feltüntetésével is felhívjuk a figyelmet.
c) a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezést elkülönítetten kell gyűjteni, és az a települési hulladékkal együtt nem helyezhető el azonos gyűjtőedényben, továbbá települési hulladékként nem ártalmatlanítható;
d) az áthúzott kuka ábra azt a jelentést hordozza magában, hogy a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezést elkülönítetten kell gyűjteni;
e) az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó elemet, akkumulátort tartalmazó elektromos, elektronikus berendezés által tartalmazott elem, ill. akkumulátor típusát a csomagolás, ill. a használati-kezelési útmutató tartalmazza, ugyanitt érhető el információ arról, hogy ezek milyen módon távolíthatók el biztonságosan az elektromos vagy elektronikus berendezésből;
f) a használt és a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezést a forgalmazás helyén, illetve valamennyi olyan forgalmazónak, amely a használt és a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezéssel jellegében és funkciójában azonos elektromos, elektronikus berendezést értékesít, térítésmentesen átadható;
g) cégünk a tevékenységével szerepet vállal az elektromos, elektronikus berendezés újrahasználatában, újrahasználatra történő előkészítésében, valamint a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés mennyiségének csökkentésében, hasznosításában és az újrafeldolgozás egyéb formáiban; valamint
h) cégünk viseli a visszavételre, az átvételre, a gyűjtésre és a kezelésre vonatkozó kötelezettségeinek teljesítésével kapcsolatban felmerült költségeket.

Az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 445/2012. (XII.29.) Korm. rendeletre figyelemmel az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. az alábbiak szerint gondoskodik arról, hogy a Magyarországon általa elsőként forgalomba hozott ilyen termékek esetén a szükséges tájékoztató a fogyasztó rendelkezésére álljon:

a) az elemben, akkumulátorban felhasznált anyagok környezetre és emberi egészségre gyakorolt lehetséges hatásai tekintetében a csomagoláson, ill. a használati-kezelési útmutatóban találnak információt;
b) az elem- és akkumulátorhulladék települési hulladékkal együtt történő ártalmatlanítása káros hatásokkal jár, ezért javasoljuk, hogy tartózkodjanak ettől;
c) az elem- és akkumulátorhulladék elkülönítetten történő gyűjtése fontos annak érdekében, hogy az elem- és akkumulátorhulladék megfelelő kezelését biztosítsák, előmozdítsák és megkönnyítsék;
d) a használt elem és akkumulátor, valamint az elem- és akkumulátorhulladék típusára és biztonságos eltávolításának módjára a csomagoláson, ill. a használati-kezelési útmutatóban találnak információt az olyan elektromos, elektronikus berendezések esetében, amelyek elemmel vagy akkumulátorral működnek;
e) a gyártót és a forgalmazót ingyenes visszavételi, átvételi és gyűjtési kötelezettség terheli;
f) a fogyasztó hozzájárulására kiemelten fontos az elem- és akkumulátorhulladék újrafeldolgozásához; valamint
g) az elemre és akkumulátorra vonatkozó, jogszabály szerinti jelölési szabályok szerint feltüntetett ábra, vegyjel és adat jelentésének ismertetése a csomagoláson, ill. a használati- kezelési útmutatóban érhető el.

A gyártó az elem- és akkumulátorhulladék átvételéről, gyűjtéséről és kezeléséről - a gyártó részére történő átadás ösztönzése érdekében - évente legalább 2 alkalommal, országosan - így különösen országos napilapban, országosan sugárzott televízióban vagy rádióban -, általános tájékoztató közleményt tesz közzé, amely kötelezettségének az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. közvetítő szervezet útján tesz eleget.