Rendelés módosítása Módosítások bezárása

Kosár frissítése

Fogyasztói tájékoztató

Cégünk székhelye és a központi panaszügyintézés helye:
Cégnév: ALDI Magyarország Élelmiszer Bt.
Székhely és levelezési cím: 2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 2.
Telefon: +36 23 533500
Email: Kapcsolatfelvétel
Weboldal: www.aldi.hu

A panaszkezelésnek az adott tevékenység, kereskedelmi forma vagy módszer sajátosságaihoz igazodó módja
A fogyasztó panaszát bármely magyarországi ALDI áruházban, ill. cégünk központi panaszügyintézés helyének címezve is előterjeszt- heti. Kellék szavatossági, jótállási igényét bármely magyarországi ALDI áruházban érvényesítheti, de lehetősége van arra is, hogy közvetlenül az adott termék tekintetében illetékes javítószolgálathoz forduljon.
Amennyiben ez utóbbi lehetőséget veszi igénybe, úgy az ügyintézés várhatóan kevesebb időt vesz igénybe.

Tájékoztatás a békéltető testületekhez való fordulás lehetőségéről
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat. Az egyes békéltető testületek székhelyéről, telefonos elérhetőségéről, internetes elérhetőségéről és levelezési címéről itt tájékozódhat: http://bekeltetes.hu/.