Rendelés módosítása Módosítások bezárása

Kosár frissítése

Fogyasztói tájékoztató

Ebben a tájékoztatóban áttekintést nyújtunk egyrészt az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. (2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 2.; „ALDI”) üzleteiben vásárolt egyes termékekkel kapcsolatos azon lehetőségekről, amelyekkel vásárlóink akkor élhetnek, ha a termék meghibásodik vagy az utóbb esetleg mégsem nyeri el a tetszésüket, másrészt a panaszügyintézés helyéről és módjáról.

1. Az ALDI székhelye, a panaszügyintézés helye és módja

Cégnév: ALDI Magyarország Élelmiszer Bt.
Székhely és levelezési cím: 2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 2.
Telefon: +36-80-088-264
Email: info@kapcsolat.aldi.hu
Weboldal: www.aldi.hu

Fogyasztóként a panaszát bármely magyarországi ALDI áruházban, illetve a központi panaszügyintézés helyének címezve is előterjesztheti.

2. Kellékszavatosság

Amennyiben olyan terméket vásárolt tőlünk, amely már a vásárlás időpontjában hibás volt, úgy választhat, hogy a kellékszavatossági jogok közül a termék javítását vagy cseréjét kéri tőlünk, ha pedig ezekre nincsen mód vagy aránytalan többletköltséggel járnának, úgy a vételár arányos csökkentését igényelheti, vagy kérheti a vételár visszatérítését. A kellékszavatossági jogokat térítésmentesen gyakorolhatja.

A szavatossági idő két év, amely a termék kijavítással vagy kicseréléssel érintett része tekintetében újraindul. Élelmiszer termékeknél a szavatossági idő a fogyaszthatósági, illetve minőségmegőrzési idejük szerint alakul.

Ha a terméket Ön fogyasztóként – azaz mint szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy – vásárolta, abból kell kiindulni, hogy a vásárlást követő egy éven belül felismert hiba már a vásárlás időpontjában megvolt, az ezt követően észlelt hiba esetén azonban Önnek kell bizonyítania, hogy a hiba oka már a vásárlás időpontjában fennállt. A hibát annak felfedezése után mielőbb, de legkésőbb 2 hónapon belül be kell jelentenie valamelyik üzletünkben a termékkel és a vásárlást igazoló nyugtával.

A kellékszavatossági igények feltételeire és azok intézésére vonatkozó részletes szabályok a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben, a fogyasztó és a vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI.30.) Kormányrendeletben és a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben találhatók.

3. Termékszavatosság

Ha fogyasztónak minősül, a termékszavatosság alapján Ön – a kellékszavatosságtól eltérően – a terméknek a címkéjén feltüntetett előállítójával vagy forgalmazójával szemben tarthat igényt a már a vásárlás időpontjában hibás termék javítására vagy cseréjére. A termékszavatossági jogokat térítésmentesen gyakorolhatja.

A javításra vagy cserére vonatkozó igényét a forgalomba hozataltól számított 2 éven belül érvényesítheti. A hibát annak felfedezése után mielőbb, de legkésőbb 2 hónapon belül közölnie kell az előállítóval vagy a forgalmazóval. Azt, hogy a hiba oka már a vásárláskor fennállt, Önnek kell bizonyítania.

4. Jótállás

Az ALDI az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet („Kormányrendelet”) alapján kötelező jótállás alá tartozó új, tartós fogyasztási cikkekért a Kormányrendeletben foglalt feltételek szerint tartozik kötelező jótállással, az ekként jelölt termékek esetében pedig önként is vállal jótállást.

Ha fogyasztónak minősül, Ön mind a kötelező, mind pedig az önként vállalt jótállás alapján az egyes, fenti 2. pont szerinti kellékszavatossági jogokat érvényesítheti ingyenesen azzal, hogy az önként vállalt jótállás alapján

a) igényt tarthat kicserélésre;

b) javítást kérhet azon termékek vonatkozásában, amelyeknek jótállási jegyén, illetve nyilatkozatán javítószolgálat került feltüntetésre; vagy

c) elállhat a szerződéstől és igényelheti a vételár visszatérítését.

A kötelező jótállás esetén a jótállási idő a termék vételárától függően a következőképpen alakul:

a) 10.000 Ft és 250.000 Ft közötti vételár esetén 2 év;

b) 250.000 Ft feletti vételár esetén 3 év.

Az ALDI ennél akár hosszabb időre is vállalhat önkéntes jótállást.

A hibát annak felfedezése után mielőbb, de kötelező jótállás esetén legkésőbb 2 hónapon belül, míg önként vállalt jótállás esetén 15 napon belül kell bejelentenie. A jótálláson alapuló bármely igényét érvényesítheti valamennyi magyarországi ALDI áruházban, a kötelező jótállás iránti igény választása szerint az ALDI székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén, valamint bármely ALDI áruházban és a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is bejelenthető. Amennyiben ez utóbbi lehetőséget veszi igénybe, úgy az ügyintézés várhatóan kevesebb időt vesz igénybe.

Az igényérvényesítéshez Önnek a jótállás teljes időtartama alatt csak azt kell tudnia igazolnia számlával, nyugtával, illetve kötelező jótállás esetén akár a jótállási jeggyel is, hogy a hibás terméket az ALDI-tól vásárolta.

Mind az önként vállalt, mind a kötelező jótállásra vonatkozó jótállás feltételeit részletesen tartalmazzák az ALDI által a termékhez rendelkezésre bocsátott e-jótállási jegyek, amelyeket cikkszám vagy terméknév alapján a http://aldi-szerviz.hu/ címről lehet letölteni.

5. A kellék- és termékszavatossági, valamint a jótállási igények egymáshoz való viszonya

Ugyanazon hiba miatt a fentiek közül egyszerre csak egyféle igényt érvényesíthet, nem tarthat igényt egyszerre egymással párhuzamosan kellékszavatosságra, termékszavatosságra, valamint az esetleges kötelező vagy önkéntes jótállásra. A termék hibájának felfedezése esetén Önnek döntenie kell, hogy az itt megjelölt jogok közül melyiket kívánja érvényesíteni. A termék hibája miatti egyik fenti igény sem érinti a többi lehetséges igény vagy egyéb jog érvényesítését.

6. ALDI pénzvisszafizetési garancia

Vásárlóink elégedettsége fontos számunkra, ezért az élelmiszerekre, az egyéb napi fogyasztási cikkekre és a tartós fogyasztási cikkekre pénzvisszafizetési garanciát vállalunk.

Ha nem lenne elégedett egy nálunk vásárolt ilyen termékkel, hozza vissza azt bármelyik üzletünkbe és visszatérítjük a vételárát.

A nálunk vásárolt élelmiszereket és egyéb napi fogyasztási cikkeket azok lejárati idején belül bármikor akár nyugta vagy számla nélkül is visszahozhatja a vételárukért cserébe.

A tartós fogyasztási cikkek vételárát a vásárlást igazoló nyugta vagy számla ellenében térítjük vissza, a 2024. január 1-jét követően történt vásárlás esetén a vásárlást követő 90 napon belül.

A 2024. január 1-jét megelőzően vásárolt, 15.000,- Ft összeget meghaladó vételárú tartós fogyasztási cikkek vételárát a vásárlástól számított 2 hónapig térítjük vissza.

A pénzvisszafizetési garancia érvényesítése és lebonyolítása az üzletben kapott rendelési kód alapján történő kiszállítással (Pin Printing) és az ALDI Online Kiszállítás elektronikus vásárlási felületen vásárolt tartós fogyasztási cikkek esetén az ALDI Online Kiszállítás általános szerződési feltételei szerint alakul.

Az ALDI pénzvisszafizetési garancia a termék hibája miatti igényeket nem érinti.

Utalványokra, mint az ALDI vásárlási utalvány vagy az ALDI utazási utalvány, a pénzvisszafizetési garancia nem vonatkozik.

7. Egyéb tudnivalók

Amennyiben a fenti tájékoztatóval kapcsolatban kérdése, kérése merülne fel, hívja bizalommal vásárlói ügyfélszolgálatunkat a + 36 80 088 264-es telefonszámon, ahol munkatársaink hétköznap 8-18 óra között, szombaton pedig 8-15 óra között állnak rendelkezésére. Ügyfélszolgálatunk elérhetőségével kapcsolatos bővebb információkat a következő linken keresztül érheti el: https://www.aldi.hu/hu/kapcsolat/contact.html.

A kellék-, termékszavatosság és a jótállás kapcsán további információk találhatók a www.fogyasztovedelem.kormany.hu weboldalon.

Fogyasztói jogvita esetén lehetősége van a békéltető testületek mint a vármegyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett szakmailag független testületek eljárását kezdeményezheti.

Az ALDI nem tett sem a székhelye szerinti Pest Vármegyei Békéltető Testületnél, sem pedig a Magyar Kereskedelmi és Iparkamaránál valamennyi békéltető testületre kiterjedően a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 36/C. § (1) bekezdése szerinti általános alávetési nyilatkozatot.

Az egyes békéltető testületekről és azok elérhetőségeiről a https://bekeltetes.hu/udvozlo webcím alatt lehet tájékozódni.

A békéltető testület eljárására a lakóhelye vagy tartózkodási helye, ennek hiányában az ALDI biatorbágyi székhelye szerinti békéltető testület az illetékes, erre irányuló kérelme alapján azonban az alábbiak közül a kérelmében megjelölt békéltető testület lesz az illetékes:


Baranya Vármegyei Békéltető Testület

Illetékességi terület: Baranya vármegye, Somogy vármegye, Tolna vármegye
Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Telefonszáma: (72) 507-154; (20) 283-3422
Elnök: Dr. Gőbölös Réka
Honlap cím: www.baranyabekeltetes.hu
E-mail cím: info@baranyabekeltetes.hu, kerelem@baranyabekeltetes.hu


Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület

Illetékességi terület: Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, Heves vármegye, Nógrád vármegye
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Levelezési cím: 3501 Miskolc, Pf. 376.
Telefonszáma: (46) 501-090 105-ös mellék (új ügyek); (46) 501-871 (folyamatban lévő ügyek)
Elnök: Dr. Tulipán Péter
Honlap cím: www.bekeltetes.borsodmegye.hu
E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu


Budapesti Békéltető Testület

Illetékességi terület: Budapest
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf. 10.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Elnök: Dr. Inzelt Éva Veronika
Honlap cím: https://bekeltet.bkik.hu/
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu


Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület

Illetékességi terület: Békés vármegye, Bács-Kiskun vármegye, Csongrád-Csanád vármegye
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Elnök: Dr. Horváth Péter Károly
Honlap cím: www.bekeltetes-csongrad.hu
E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu


Fejér Vármegyei Békéltető Testület

Illetékességi terület: Fejér vármegye, Komárom-Esztergom vármegye, Veszprém vármegye
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Elnök: Dr. Csapó Csilla
Honlap cím: www.bekeltetesfejer.hu
E-mail cím: bekeltetes@fmkik.hu 


Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület

Illetékességi terület: Győr-Moson-Sopron vármegye, Vas vármegye, Zala vármegye
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-217
Elnök: Dr. Bagoly Beáta
Honlap cím: https://bekeltetesgyor.hu/hu, https://gymsmkik.hu/bekelteto
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu


Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület

Illetékességi terület: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye, Hajdú-Bihar vármegye, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
Címe: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszáma: (52) 500-710; (52) 500-745
Fax száma: (52) 500-720
Elnök: Dr. Hajnal Zsolt
Honlap cím: https://www.hbmbekeltetes.hu
E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu


Pest Vármegyei Békéltető Testület

Illetékességi terület: Pest vármegye
Címe: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV. emelet 2.
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
Telefonszáma: (1) 792-7881
Fax száma: (1) 792-7881
Elnök: Dr. Nadrai Géza
Honlap cím: www.pestmegyeibekelteto.hu; www.panaszrendezes.hu
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu