Rendelés módosítása Módosítások bezárása

Kosár frissítése

Vásárlói tájékoztató


Kedves Vásárlóink,
A HAPPY HARVEST Aszalt sárgabarack 200g  termékre a szállító (Frutree s.r.o.) és az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. elővigyázatosságból, a felelős forgalmazói magatartás szabályait betartva termékvisszahívást indít.

További információért kérjük, kattintson.

Compliance

Az ALDI-nál a felelősségteljes és törvényes működés kiemelten fontos a gazdasági siker biztosítása és a lehetséges kockázatok elkerülése érdekében. A Compliance a vállalati felelősségvállalás fontos eleme, mely megerősíti értékeinket: egyszerű, felelős és megbízható. Különböző megfelelősségi intézkedésekkel, pl. rendszeres képzésekkel biztosítjuk, hogy munkavállalóink a szabályoknak megfelelően járjanak el. Az ALDI Compliance rendszerének folyamatos fejlesztéséért egy dedikált és független Compliance vezető (info.compliance@aldi.hu) is felelős. Ezen túlmenően a Compliance értékek képviseletekor a vállalat vezetése is példaszerűen jár el.

 

Bejelentővédelmi ügyvéd („Bizalmi ügyvéd”)

MUNKATÁRSAINK ÁLLNAK VÁLLALATUNK KÖZÉPPONTJÁBAN

Az ALDI számára elsődleges, hogy megfelelő lehetőséget biztosítson munkavállalói, volt munkavállalói és szerződéses partnerei számára ahhoz, hogy panaszaikkal, az általuk észlelt jogszabálysértésekkel, a cég működésében tapasztalt kihágásokkal kapcsolatban az ALDI-hoz fordulhassanak. 

A Bejelentések független és hatékony kezelése érdekében – az ALDI együttműködik a budapesti székhelyű Jalsovszky Ügyvédi Irodával (MOM Park, Gellért Torony 1124 Budapest, Csörsz utca 41.), mint Bizalmi Ügyvéddel, amely ügyvédi iroda a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény („Panasztv.”) szerint visszaélés-bejelentési rendszert működtető bejelentővédelmi ügyvéd.

A Munkatársak panaszaikkal bátran fordulhatnak közvetlen felettesükhöz, illetve felsőbb vezetőjükhöz.

Amennyiben bármely okból kifolyólag az észlelt szabálysértéssel kapcsolatban Ön nem fordulhat vezetőjéhez, (akár amiatt mert nem az ALDI munkavállalója, akár amiatt mert úgy érzi, hogy az nem lehetséges) úgy további lehetőség az Ön számára a Bizalmi Ügyvéd vagy a Compliance vezető felkeresése.

A Bizalmi Ügyvéd elsősorban a Compliance Szabálysértés cím alatt felsorolt esetekben jár el („Compliance Szabálysértések”). A Compliance Szabálysértésnek nem minősülő esetek támpontot nyújthatnak Önnek ahhoz, hogy megállapítsa, bejelentése a Bizalmi Ügyvéd vagy más személy hatáskörébe esik-e.

Ön a Bizalmi Ügyvéd mellett bejelentését Compliance Szabálysértésekkel kapcsolatban közvetlenül az info.compliance@aldi.hu e-mail címre is megküldheti.  Ebben az esetben az ALDI Compliance vezetője veszi fel Önnel a kapcsolatot.

Kérjük, hogy bejelentését a következő szempontok elolvasásával és figyelembevételével tegye meg:

 

Compliance Szabálysértés

Elsősorban az alábbiak észlelése esetén forduljon a Bizalmi Ügyvédhez:

 1. Szexuális zaklatás;
 2. Munkahelyi fenyegetőzés, fizikai erőszak, szóbeli megalázás;
 3. Önkényes büntetés, megtorlás;
 4. Alkoholos, kábítószeres vagy egyéb befolyásoltság alatti munkavégzés;
 5. Megvesztegetés, ajándékok, kenőpénzek elfogadása vagy felajánlása;
 6. Készpénz eltulajdonítása;
 7. Közvetlen felettese vagy felsőbb vezetője által elkövetett hátrányos megkülönböztetés vagy indokolatlan előnyben részesítés;
 8. Tények, árak vagy számadatok meghamisítása;
 9. Belső információk jogosulatlan nyilvánosságra hozatala;
 10. Élelmiszerbiztonsággal kapcsolatos probléma;
 11. Áru, termékek eltulajdonítása, lopás.

Természetesen a fentieken túlmenően is keresheti a Bizalmi Ügyvédet, ugyanakkor, ha a panasz nem tartozik a Bizalmi Ügyvéd hatáskörébe, úgy ennek tényéről tájékoztatni fogja Önt, a kivizsgálás mellőzésével egyidejűleg.

 

Compliance Szabálysértésnek nem minősülő esetek

 1. Jogi tanácsadás munkajogi kérdésekben, illetve munkaszerződésekkel kapcsolatban;
 2. Jogellenesnek vélt munkaviszony megszüntetés;
 3. Vezetők vezetési képességének kétségbe vonása;
 4. Termékek minőségével, rendelkezésre állásával, kiszállításával kapcsolatos vagy egyéb vásárlói panaszok. Ez esetben kérjük forduljon ügyfélszolgálatunkhoz https://www.aldi.hu/hu/kapcsolat/contact/webform.html alatt.

A Compliance szabálysértés kivizsgálása továbbá mellőzhető, illetve mellőzésre kerül a Panasztv. rendelkezései, valamint az ALDI Compliance visszaélések kezelésének és kivizsgálásának szabályzatában (továbbiakban: Compliance Szabályzat) foglaltak szerint. 

ALDI Bizalmi ügyvéd elérhetőségei

Az ALDI Bizalmi Ügyvéd munkanapokon hétfőtől-péntekig 9:00 és 18:00 óra között áll rendelkezésre, normál díjon hívható telefonszámon vagy e-mailen keresztül. A Bizalmi ügyvéd a hívásokat nem követi vissza és nem rögzíti, valamennyi beszélgetést és levelezést szigorúan bizalmasan kezel.

Bizalmi ügyvéd:

+36 30 682 5575

Email: bejelentovedelem@jalsovszky.com

Mire számíthat, ha felhívja a Bizalmi ügyvédet?

Egy független, szakavatott ügyvéd néhány kérdést fog feltenni Önnek, annak érdekében, hogy felderítse hívásának hátterét (pl. az ügy időpontja és helye, érintett személyek neve, esemény részletes leírása, tudomásszerzés körülményei). Ez az ügyvéd arra szakosodott, hogy megszerezze Öntől az ügyre vonatkozó információkat és hogy Önnek - amennyiben azt igényli - anonimitást biztosítson. Ügyében sohasem fog állást foglalni és kizárólag objektív, valamint professzionális külső harmadik személyként fog fellépni.

Mire számíthat a bejelentést követően? Hogyan zajlik az eljárás? Mikorra várható eredmény?

Az Ön személye - amennyiben azt kívánja - anonim marad, ügyét pedig diszkréten kezelik, hiszen az ALDI Bizalmi Ügyvédre vonatkoznak a szakma szabályai szerinti titoktartási kötelezettségek. Az Ügyvéd a bejelentésről beszámolót készít, amelyet megküld további feldolgozás céljából az ALDI-nak.

Az ALDI a kivizsgálás során a mindenkor hatályos Compliance Szabályzat alapján jár el. A Compliance szabályzat munkatársak számára elérhető az ALDI belső felületein, illetőleg arról a Bejelentő bármikor másolatot kérhet a Bizalmi Ügyvéden keresztül vagy az info.compliance@aldi.hu elérhetőségen.

Amennyiben ügyét kivizsgálták és lezárták, visszajelzést kap a bejelentéstől számított 30 napon belül (kivéve, ha az ügy körülményei miatt indokolt a határidő meghosszabbítása, ám ebben az esetben is legfeljebb három hónapon belül). Ha a vizsgálat több időt venne igénybe, a vizsgálat során tájékoztatást kap ügyének feldolgozottságáról. Amennyiben a feldolgozáshoz további információra van szükség, a Bizalmi Ügyvéd felveszi Önnel a kapcsolatot.

Hogyan zajlik a személyes adatok kezelése?

Az ügy kivizsgálása során az ALDI és a Bizalmi Ügyvéd önálló adatkezelőként járnak el.

A Bizalmi Ügyvéd adatkezeléséről bővebb információt itt talál: https://jalsovszky.com/hu/bejelentovedelmi-ugyvedi-adatvedelmi-tajekoztato

Az ALDI ezzel kapcsolatos adatkezeléséről bővebb információt az alábbi tájékoztatóban, különösen annak 4.14.-es pontjában talál: https://www.aldi.hu/hu/customer-services/privacy-policy.html

Magatartáskódex

Az ALDI vállalatcsoport által megfogalmazott Magatartáskódex (Code of Conduct) segítséget nyújt és iránymutatást ad minden munkatársunknak abban, milyen az egymással, vásárlóinkkal és üzleti partnereinkkel való együttműködés során tanúsított, törvényileg és etikailag elvárt helyes viselkedés. A következő videó betekintést nyújt Magatartáskódexünk főbb elemeibe.