Rendelés módosítása Módosítások bezárása

Kosár frissítése

Definíciók

A GHG Protocol háromszintű rendszert határoz meg, ami ún. tartományokra (angolul: scope) van osztva.

Scope 1-be tartoznak azok a közvetlen kibocsátások, melyek forrása a vállalat által tulajdonolt vagy irányított telephelyekhez, üzemekhez, gépjárműflottához köthető. Ilyenek például az energiahordozók közvetlen elégetéséből származó ÜHG-kibocsátások (pl. üzemanyag, földgáz), kémiai szintézisek során keletkező gázok, szállítmányozásból adódó kibocsátások és a hűtőfolyadékok párolgásából származó ÜHG-k.

Scope 2 fedi le az energiahordozók közvetett használatából (pl. villamos-energia, távhő) eredő ÜHG-kibocsátásokat.

Scope 3-ba olyan tevékenységek tartoznak, melyek során szintén közvetetten kerülnek üvegházhatású gázok a légkörbe, például az eladott termékek vagy szolgáltatások előállításából és használatából eredő kibocsátások.

Mi az a karbonlábnyom: A karbonlábnyom megmutatja, hogy egy cég tevékenysége, egy ember életmódja vagy egy termék életciklusa nyomán közvetlenül (pl. gépjárművek kibocsátásai), vagy közvetve (pl. felhasznált energia előállítása, keletkező hulladékokhoz kapcsolódó kibocsátások, stb.) mennyi üvegházhatású gáz kerül a légkörbe. Minél nagyobb a karbonlábnyom, annál nagyobb az éghajlatváltozást okozó hatása.

Karbon-ellentételezési szolgáltatás (offset): az önkéntes karbonpiacon (OTC piac) termékként fellelhető minősített és hitelesített emisszió-csökkentési egységek, vagy más néven önkéntes karbonkreditek (VER) forgalomból történő kivonása Megbízó nevében Megbízó CO2-kibocsátásának ellentételezése, illetve Megbízó klímavédelmi projekttámogatása érdekében.

Klímavédelmi projekt: olyan projekt, mely a CO2-kibocsátás csökkentésén vagy elkerülésén keresztül hozzájárul a klímaváltozás elleni harchoz. A klímavédelmi projekt hitelesített és ellenőrzött módon – a CO2-kibocsátás megtakarítás terhére – szigorúan sorszámozott karbonkrediteket bocsáthat ki, melyek felhasználhatóak karbon-ellentételezési szolgáltatás nyújtására.

Nyugdíjaztatás: az önkéntes karbonkreditek (VER-ek) forgalomból történő kivonásának művelete. A nyugdíjaztatás során a sorszámozott kreditek a nyilvántartó regiszter szervnél „retired”, azaz nyugdíjaztatott státuszba kerülnek és többször nem használhatóak fel karbon-ellentételezésre.

Iparági átlag alapján történő karbonlábnyom-mérés: egy adott szektorban tevékenykedő vállalat karbonlábnyomának meghatározása annak éves nettó árbevétele és az iparági átlagadatok alapján. Az összehasonlító adatsor minden szolgáltatási szektorban a vállalatok árbevétele alapján releváns karbon-intenzitás átlagolásával jött létre.

Hitelesített karbonlábnyom-mérés: Megbízó által önkéntes alapon bevallott, az adatszolgáltatás minőségétől függő pontossággal bíró karbonlábnyom-mérés. A végeredmény a tevékenységet jellemző mérőszámok és a DEFRA adatbázisból származó illetve az ÜHG protokol alapján kalkulált emissziós faktorok súlyozásával jön létre.